Motie Charter Diversiteit bij aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Motie Charter Diversiteit bij aanbestedingen

Kamerlid Selçuk Öztürk , mede-partijoprichter van DENK, en voormalig partijvoorzitter, heeft 5 november een motie ingediend om het Charter Diversiteit bij Aanbestedingen mee te sturen. De bedoeling van de motie is dat ook bedrijven die worden ingehuurd door de overheid zich houden aan het Charter, waar overheden zich aan geconformeerd hebben.

De tekst van de motie luidt, voor zover van belang:

Foto: Pixabay.com/Skeeze

 

Constaterende dat alle ministeries en de Tweede Kamer het Charter Diversiteit hebben ondertekend;

Overwegende dat dit ook gevraagd kan worden van bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de overheid;

verzoekt de regering het Charter Diversiteit als voorwaarde mee te nemen bji grote aanbestedingen van de overheid,

Het is niet de enige motie die met een soortgelijke strekking is ingediend. Selçuk Öztürk diende ook een motie in voor een onderzoek naar racisme en discriminatie bij het gunnen van opdrachten en bij aanbestedingen van de overheid.

 

constaterende dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat racisme en discriminatie in allerlei vormen aanwezig zijn, onder andere op de arbeidsmarkt en de woningmarkt;

overwegende dat aannemelijk is dat racisme en discriminatie ook aanwezig zijn bij en tussen ondernemers bij het gunnen van opdrachten en bij aanbestedingen van de overheid;

verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar racisme en discriminatie op de ondernemersmarkt, en de Kamer dit onderzoek te doen toekomen,

 

Bron: Kamerstukken II 2020/21, 35570- XIII nr. 62/63

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *