Mogelijke inkoopfraude rioolbeheer Lopik en Krimpenerwaard – Aanbestedingsnieuws

Mogelijke inkoopfraude rioolbeheer Lopik en Krimpenerwaard

Omroep West heeft al enkele artikelen gewijd aan een klokkenluider in de Gemeente Krimpenerwaard, die ook een brief naar de raad heeft gestuurd. Volgens de omroep is de zaak zelfs verwant aan een recente fraudezaak in de naburige gemeente Lopik, waar de Omroep de afgelopen dagen meerdere berichten over schreef. In Krimpenerwaard waar de rijksrecherche onderzoek naar doet, is een hoofdverdachte die eerder hetzelfde werk verrichtte voor de gemeente Lopik, en daar ook de klokkenluider inwerkte. Rioolbeheer zou door de inkopers van de beide gemeenten worden gegund aan bevriende aannemers. Er worden opdrachten gefactureerd die niet zijn uitgevoerd en overgefactureerd aan een selecte groep aannemers.

Nadat een verdachte medewerker in Lopik was ontslagen, is het OM zelfstandig een onderzoek gestart naar de inkopen. De klokkenluider van Lopik zijn leven wordt door gemeenteambtenaren ondertussen tot een hel gemaakt, aldus de man, niet alleen door de gemeente maar ook door de Belastingdienst. De klokkenluider kreeg daarin zelfs bijval van een oud-Officier van Justitie, zo berichtte de omroep.  De omroep heeft hier kennelijk grondig onderzoek naar gedaan en heeft naar eigen zeggen ook bewijsstukken ingezien. Het heeft er, zo concludeert Aanbestedingsnieuws uit de verslaggeving, de schijn van dat de hoofdverdachte in Krimpenerwaard dezelfde werkwijze eerder hanteerde in Lopik. Het verhaal van de Lopikse klokkenluider lijkt dus best houdt te snijden, hoewel de gemeente in alle toonaarden ontkent.

Lopik beet hard van zich af in een fel en verwarring zaaiend persbericht Persverklaring gemeente Lopik over hacken rioolsysteem en fraudezaak | Gemeente Lopik  (Zie mirror). De strekking: er is van alles aan de hand, maar niet bij ons, en er is een aanklacht tegen de beschuldiger, wij herkennen ons er niet in, dat er niet aan ons ligt en tegen alle aantijgingen worden juridische stappen overwogen.

Afgelopen weekend is er berichtgeving in de media verschenen over het hacken van het rioolsysteem van de gemeente Lopik en een fraudezaak waarbij een oud-medewerker is betrokken. Wij zijn als gemeente Lopik geschrokken van deze berichtgeving en herkennen ons hier volstrekt niet in. De gemeente Lopik benadrukt dat het toen zij aangifte deed niet bekend was wie de dader was. De oud-medewerker en de gemeente Lopik waren al in goed overleg uit elkaar gegaan vóórdat de strafbare feiten aan het licht kwamen. Vervolgens heeft niet de gemeente Lopik maar het Openbaar Ministerie na grondig onafhankelijk onderzoek besloten om tot vervolging van de oud-medewerker over te gaan. Wij benadrukken dat dit heeft geleid tot zaken waarin de rechter uitspraak heeft gedaan en de oud-medewerker is veroordeeld op grond van het gepresenteerde bewijs. De linken naar de (samenvattingen van) uitspraken van de rechter vindt u onderaan deze persverklaring. De oud-medewerker is tegen deze uitspraken in hoger beroep gegaan. Ook loopt er op dit moment nog een civiele procedure. Ten slotte hechten wij eraan te vermelden dat de gemeente Lopik de aantijgingen aan het adres van de genoemde (oud-)medewerkers en (oud-) bestuurders als zeer ernstig kwalificeert en daarom verdere juridische stappen overweegt.

Tegelijk wist Omroep West

Het gaat in Nederland veel vaker mis bij de aanbesteding van overheidsopdrachten, zegt oud-Officier van Justitie Piet Bakker. Hij gelooft in de onschuld van Zielman en staat hem bij met een onderzoeksteam. ‘Het rot zit binnen de overheid zelf.’

Prima facie, zonder inzicht in de stukken die Omroep West heeft gezien, hangende het onderzoek van de Rijksrecherche valt er voor Aanbestedingsnieuws niet veel over te oordelen. Wel is naar aanleiding van de berichten op Omroep West over een klokkenluider van nauwe banden tussen aannemers en de gemeente Krimpenerwaard, is Aanbestedingsnieuws gaan spitten op TenderNed. Er valt op dat er een aanbesteding is voor 62 sociale huurwoningen in het gebied rond Stolwijk en hiervoor een markttoets is gehouden in 2019, geen gunning of tender. En dat was het dan. Toen we nog verder op zoek gingen naar aanbestedingen op het gebied van werken van de gemeente Krimpenerwaard vonden we er nog 1 marktconsultatie bij, uit 2015, over de Algeracorridor. En dat was het dan. Verder geen aanbestedingen voor werken. We keken verder ook naar raadsinformatie maar die wordt niet transparant gepubliceerd, we werden verwezen naar zoek.open.raadsinformatie van de VNG waar je niets makkelijk vindt – omdat journalisten de hele site spideren waarschijnlijk. Slechts 2 aanbestedingen. En als we alle filters hebben uitgezet en tussen de waterschaps-aanbestedingen spitten naar gemeente aanbestedingen vonden we uiteindelijk nog een opdracht in 2017 voor kolkenreinigen en een voor een Grondwatermeetnet, gegund zonder de gegunde bekend te maken. De enige bekendgemaakte gunning was voor onderhoud openbare verlichting aan Heijmans. Erg weinig aanbestedingen. Lopik spande de kroon met in totaal 26 zoekresultaten met 4 van een aanbesteding ICT outsourcing, vroegtijdig beëindigd en niet gegund. Daar heb je zo ook geen FTE werk aan.

Foto: www.pixabay.com

Het is dus al wel een beetje duidelijk dat er wel erg weinig wordt aanbesteed in deze gemeenten. We roepen nog maar even in herinnering dat het niet het enige is dat speelt in Krimpenerwaard. Zo is er in deze hoek ook vrijj recent een meldpunt voor zorgfraude en fraude met gemeentelijke zorginkopen opgericht. Gemeenten starten meldpunt Vermoeden Zorgfraude | Al het nieuws uit Krimpenerwaard (hetkontakt.nl) Maar ook een teken uit 2018 dat de gemeente kennelijk echt ondernemers wilde bereiken om uit te leggen hoe er moest worden ingeschreven op een aanbesteding, getuige dit aparte filmpje. Zaken doen met de gemeente Krimpenerwaard – YouTube

Voor aanbestedingsnieuws is het opnieuw een signaal dat het tijd wordt dat er door een Ministerie ergens kritisch gekeken wordt naar aanbestedende diensten die “achterblijven” in de publicaties van aanbestedingen. We kunnen bij Aanbestedingsnieuws toch niet de enige Nederlanders zijn die onafhankelijk controleren wat er op TenderNed staat? We pleiten er nog maar eens voor, er zou een Aanbestedingsautoriteit moeten zijn, of dat nu bij PIANOo wordt belegd of bij de Commissie van Aanbestedingexperts, grosso modo moet er een uniforme werkwijze voor Aanbestedingen komen waarin het niet alleen voor bofkonten en aartsleugenaars met een grote kennis van het gemeentelijk apparaat mogelijk is om in te schrijven op een aanbesteding. Het moet duidelijk zijn hoe, welke velden, welke publicatieplatformen, waarom, hoe met Ted wordt gewerkt, hoe bij andere talen, hoe kennis moet worden ingekocht, hoe moet worden omgegaan met strategie.

Maar ook is het een signaal om gunningen van opdrachten verplicht bekend te maken. Nu is het niet verplicht om ook het gunningsbericht te publiceren, al is het wel zo netjes voor de betrokken ondernemer en nieuwswaardig voor de inwoners en de relevante marktspelers en stakeholders. De gunningsberichten zijn van belang voor de transparantie in aanbestedingen. Politiek gevoelig want lang niet iedereen wil zijn gegunde successen bekend maken in gemeenteland. Zo komt TenderNed ook niet vol.

Aan de andere kant moet wel worden opgemerkt dat de problemen met bureaucratische aanbesteden en als gevolg daarvan ondoelmatige inkopen zodanig zijn dat een groot gedeelte van de markt niet feitelijk in staat is om aan de eisen aan een aanbestedingsinschrijving te voldoen. De gemeente heeft zo zijn eigen watertaken op het gebied van het riool. Het riool moet toch onderhouden worden, ook al win je er geen verkiezingen mee. Zo kan je van een schaapherder ook niet verwachten dat die kan inschrijven op een aanbesteding als het talloze zelfstandigen in schrijvende beroepen ook niet lukt. Als een gemeente de aanbestedingscompliance ook niet meer probeert, krijg je regionale eigen mores, waardoor personeel onvervangbaar wordt en nieuwkomers worden gezien als pottenkijkers.

De door “narrigheid met aanbesteden” is nog lang niet voorbij. Net is wel de Week van het Beter Aanbesteden geweest. Hoe zit het dan met de effectiviteit van de aanjagers Matthijs Huizing en Karsten Klein? Is er alweer een nieuwe aanjager onder Rutte 4? Wat heeft de week van het Beter Aanbesteden nou allemaal opgeleverd?

Kamerbrief over afronding actieagenda Beter Aanbesteden en vervolg | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Zie ook:

Klokkenluiderschandaal staat niet op zichzelf: ‘Rot zit binnen de overheid’ – Omroep West

Is Wilfred klokkenluider of fraudeur? ‘Gemeente heeft mijn leven tot een hel gemaakt’ – Omroep West

Fraude en corruptie: wat zegt het verhaal over Lopik over de misstanden in Krimpenerwaard? – Omroep West

Krimpenerwaard schakelt Rijksrecherche in na ‘ernstige beschuldigingen’ van misstanden – Omroep West

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *