Applicatie voor VTH gemeente Dijk en Waard – Aanbestedingsnieuws

Applicatie voor VTH gemeente Dijk en Waard

Met deze openbare aanbesteding wil de gemeente Dijk  en Waard een pakket selecteren en een contract afsluiten met een leverancier
voor een applicatie voor het verlenen van vergunningen, toezicht en de handhaving. De aanbesteding ziet toe op het aanschaffen van de applicatie ter ondersteuning van de uitvoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en de Omgevingswet waarbij een gebruikerslicentie, onderhoud en doorontwikkeling aan de applicatie worden gevraagd. De functionaliteit van de applicatie is de komende jaren sterk aan verandering onderhevig. De applicatie vormt één van de kernapplicaties voor de invoering van de omgevingswet. De doelstelling van de aanbesteding is:
1. een passend contract met de aanbieder, op basis waarvan de applicatie voldoet aan de Wet WKB en de Omgevingswet;
2. een soepel lopend implementatietraject met zo min mogelijk impact op de dienstverlening en bedrijfsvoering.
3. een passend servicecontract.

Het is de wens van de gemeente op het gebied van technisch beheer zoveel mogelijk ontzorgd te worden. Daarom wenst de gemeente een cloudoplossing en SAAS. Daarnaast verwachten wij dat het functioneel beheer van de applicatie eenvoudig is en zeer gebruiksvriendelijk is ingericht. De gemeente wenst in juli 2022 de implementatie te starten en uiterlijk op 1 januari 2023 de basisapplicatie (de functionaliteit die nodig is om invulling te geven aan de eisen) functioneel in gebruik te nemen.
De Applicatie VTH moet klaar zijn voor toekomstige ontwikkelingen en blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving gedurende de overeenkomst. Dit systeem dient daarnaast efficiënt, gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig te zijn. Een uitschrijving van de scope is te vinden in het Programma van Eisen en Wensen.

De gemeente heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten voor de duur van vier jaar met een optie maximaal zes keer één jaar (12 maanden) verlenging. Het streven is om de overeenkomst op 1 januari 2023 in werking te laten treden. De implementatie geschiedt in de maanden hieraan voorafgaand. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *