Modernisering beveiliging Oosterscheldekering Rijkswaterstaat – Aanbestedingsnieuws

Modernisering beveiliging Oosterscheldekering Rijkswaterstaat

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

De Oosterscheldekering is een kritiek object voor het waterbeheer in Nederland. Het beveiligingsconcept is echter gedateerd. Er zijn in de loop der tijd verbeteringen doorgevoerd, maar een grondige herziening is nodig om de Oosterscheldekering te laten voldoen aan de veiligheidseisen gesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Het project IMPAKT in 2015 heeft locatiebeveiligingsplannen opgeleverd voor de Oosterscheldekering. Daarin zijn de maatregelen benoemd die nodig zijn om aan de eisen voor een hoog risico-object te voldoen. Het doel van het project Oosterscheldekering Modernisering Beveiliging is om aan de beveiligingsmaatregelen voortkomend uit het IMPAKT project en de eisen gesteld in de Cyber Security richtlijn en Handboek Security RWS te voldoen.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: Ontwerpen en realiseren van een integraal beveiligingsconcept voor het areaal Oosterscheldekering, bestaande uit de volgende hoofdlijnen:

 • Bouwkundige aanpassingen in het ir. J.W. Topshuis t.b.v. de huisvesting van de bewaking en beveiligingsorganisatie. Speerpunt is het realiseren van een meldkamer ten behoeve van de bewaking en beveiliging en een nieuwe Portiersloge t.b.v. de receptietaken.
 • Ontwerpen en realiseren van een geïntegreerd bewaking- en beveiligingssysteem voor het areaal Oosterscheldekering, onder andere
  bestaande uit een toegangscontrolesysteem, cameratoezicht, inbraakalarminstallaties en intercomsysteem. Met koppeling/integratie met
  brand- en ontruimingsinstallaties, omroepsysteem.
 • Ten behoeve van bovenstaande een tijdelijke huisvesting realiseren voor de bewaking & beveiliging (mensen en systemen) om de verbouwing mogelijk te maken.
 • Coördinatie met nevenopdrachtnemers en voorbereidingen treffen om de bewaking- en beveiligingssystemen van ‘derden’ te verhuizen.
 • Verhogen van fysieke weerbaarheid van de vitale ruimten over het gehele areaal Oosterscheldekering. Dit vergt bouwkundige/civiele aanpassingen van o.a. toegangen, wanden en beglazing.
 • Toegangscontrolesysteem in tweede fase koppelen aan het centrale domein binnen RWS t.b.v. de overgang naar het gebruik van een Rijkspas.
 • Ontwerp en realisatie van een communicatienetwerk conform RWS richtlijnen, gebruik makend van RWS-CIV diensten.
 • Het plaatsen van nieuwe afsluitbomen op nieuwe locaties bij de Oosterscheldekering. 
 • Uitgebreide coördinatie met transitieplannen om de risico’s op verstoring van de systemen te beheersen.

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De aanbesteder heeft het voornemen de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

Bron: Tenderned 4 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213482

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *