Levering en onderhoud van meubilair Hogeschool Inholland – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud van meubilair Hogeschool Inholland

Foto: Pixabay.com

Inholland is een onderwijsinstelling in Noord- en Zuid-Holland met circa 26.000 studenten en circa 2.200 medewerkers, waarvan ongeveer 1.400 docenten. Voor verdere informatie over Inholland kunt u terecht op de website: www.Inholland.nl

De overeenkomst met de huidige leverancier voor levering van kantoormeubilair en zitmeubilair expireert. Dit betekent dat er opnieuw Europees aanbesteed moet worden. Het huidige contract is momenteel toereikend, maar sluit niet geheel meer aan op de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Dit vraagt om het herzien van de eisen en wensen ten aanzien van meubilair voor onze studenten, docenten en overige medewerkers. Daarnaast wordt er nog kritischer gekeken naar het uitgavenpatroon voor de komende jaren.
Uitgangspunt is een langdurige leveranciersrelatie, daarom stelt iNhOLLAND een raamovereenkomst zonder afnameverplichting voor op basis van een looptijdvan:
• Initieel vier jaar;
• Twee maal twee jaar verlenging bij goede leveranciersperformance;
• De overeenkomst eindigt van rechtswege na acht jaar.
Uiteindelijk wil de aanbestedende dienst een continue naleving van het contract, dat tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gerealiseerd en waarbij de beheerskosten tot een minimum beperkt blijven. Flexibiliteit van leverancier is een pre.

In de huidige COVID-19 periode staat bij sommige meubelleveranciers het bedrijfsresultaat onder druk. Investeringsaanvragen worden door sommige aanbestedende diensten uitgesteld. Diverse (personeel)reorganisaties zijn of worden nog geïnitieerd. Naar verwachting zal de huidige
economische situatie en het herstel nog enige tijd in beslag nemen. De aanbestedende dienst zal zoveel mogelijk verzachtende maatregelen treffen in deze Europese aanbesteding en in de contractfase. De kwaliteit van het meubilair en de dienstverlening van de gecontracteerde leverancier
moet zoveel gewaarborgd blijven voor onze studenten, docenten en overige medewerkers. 

De aanschaf en het onderhoud van verplaatsbaar duurzaam meubilair dat binnen de muren van alle Inholland gebouwen (eigendom en huur) valt. We onderscheiden drie productgroepen:
1. kantoormeubilair: werkplekken vergaderplekken, etc;
2. projectmeubilair: ontmoetingsruimtes, leslokalen, huiskamers, horeca, etc;
3. arbomeubilair: specialistisch meubilair naar aanleiding van medisch advies.
Daarnaast wenst de Aanbestedende Dienst (on)gevraagd advies te ontvangen gedurende de contractperiode aangaande de ontwikkelingen op gebied van:
• duurzaamheid;
• circulair inkopen;
• kostenreducties;
• trends & Innovaties.
Vaste inrichting zoals interieurbouw, maatwerk Arbo stoelen, cubes (box in box) en laboratoriummeubilair vallen buiten de scope van deze Europese aanbesteding.

Het is niet toegestaan een manipulatieve inschrijving te doen. De inschrijving wordt uitgesloten van verdere beoordeling, indien er naar het oordeel van deaAanbestedende dienst sprake is van een manipulatieve inschrijving. Van een manipulatieve inschrijving is in ieder geval sprake als het ‘voor
iedere normaal oplettende inschrijver’ duidelijk moet zijn dat door zijn inschrijving de beoordelingssystematiek van de aanbesteding zodanig wordt gemanipuleerd dat het beoogde doel van het gunningscriterium prijs wordt gefrustreerd. Daarnaast is er sprake van een manipulatieve
Inschrijving als:
• De lage inschrijfprijs in grote mate afwijkt van de inschrijving ten opzichte van de andere inschrijvingen. Met grote mate wordt bedoeld: uw inschrijfprijs wijkt met meer dan 50% af ten opzichte van de gemiddelde inschrijfprijs van de andere inschrijvers.
• De Inschrijving niet marktconform is.
• De Inschrijver haar offertebedrag niet kan waarmaken en tegen of onder haar kostprijs aanbiedt.
• De Inschrijver een € 0,00 bedrag invult.
• De Inschrijver een negatief (- € 0,01) bedrag invult.
• De Inschrijver bij de uitvoering van de opdracht het ingecalculeerde verlies zal terugverdienen.
Als de aanbestedende dienst, na het stellen van vragen en het bestuderen van de motivering van de inschrijver nog steeds overtuigd is dat de mededinging in gevaar is, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om de inschrijving ter zijde te leggen.

Bron: Tenderned 4 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213481

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *