Model overeenkomsten DBFMO gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Model overeenkomsten DBFMO gepubliceerd

Op de website van de rijksoverheid is vandaag een overzicht van PPS tools gepubliceerd. Het overzicht is handig voor alle overheden die met Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan de slag willen. Het overzicht bevat rijksbrede modellen aanbestedingsleidraad DBFMO, en handleidingen van het Ministerie van Financiën, de Publiek-Private Comparator en de Publieke Sector Comparator. De DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate) worden gecontracteerd op basis van de Modelovereenkomst DBFM(O).

In de Modelovereenkomsten DBFM(O) staat dat er pas sprake is van betaling na levering van bepaalde prestaties. Op dat moment ontvangt de opdrachtnemer een beschikbaarheidsvergoeding. De modelovereenkomsten worden periodiek geëvalueerd en (indien nodig) herzien. De meest recente versie van de Modelovereenkomsten DBFM(O) is versie 4.3.

Dit is een overeenkomst tussen de overheid en de opdrachtnemer. In de overeenkomsten zijn onder andere de volgende onderdelen opgenomen:

Model Aanbestedingsleidraad DBFM(O)

Het Model Aanbestedingsleidraad beschrijft het proces vanaf de selectiefase tot en met de definitieve gunning. Het is opgesteld voor grote DBFMO-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur.

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFM Infrastructuur

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFMO Huisvesting

Beleid DBFMO

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het algemene DBFMO-beleid. Zij zorgt voor een goede toepassing van DBFMO in Nederland en houdt hierop toezicht. Daarnaast heeft het ministerie een coördinerende rol. Elke 2 jaar stuurt het kabinet een voortgangsrapportage over DBFMO aan de Tweede Kamer.

Rijksoverheid

Het ministerie van Financiën biedt de volgende basisdocumenten, standaardcontracten en handleidingen over DBFMO aan:

Handboek DBFM, 2008 

Handleiding Publiek-Private Comparator, 2013

Handleiding Publieke Sector Comparator, 2015

Modelovereenkomsten DBFM(O) infrastructuur, 2016

Modelovereenkomsten DBFM(O) huisvesting, 2016

Model Aanbestedingsleidraad DBFM(O) infrastructuur, 2012

Model Aanbestedingsleidraad DBFM(O) huisvesting, 2012

Bron: Rijksoverheid, ppstoolsOverzicht van PPS-tools, 3 november 2016

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/publiek-private-samenwerking-pps-bij-het-rijk/inhoud/wat-is-dbfmo-of-dbfmo/pps-tools

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *