MKB Infra pleit voor AanbestedingsAutoriteit – Aanbestedingsnieuws

MKB Infra pleit voor AanbestedingsAutoriteit

Bracheorganisatie MKB INFRA pleit voor een AanbestedingsAutoriteit; die fungeert als klachtenloket voor niet goed lopende aanbestedingen en het controleren van aanbestedingsprocedures. Dit pleidooi van MKB INFRA komt voort uit het feit dat 1,5 jaar na de evaluatie van de Aanbestedingswet en ruim een half jaar na presentatie van Beter Aanbesteden, nog geen concrete stappen zijn gezet om tot een betere uitvoering van de Aanbestedingswet door opdrachtgevers te komen.

Nu ook nog de aanjager Beter Aanbesteden, Matthijs Huizing (VVD), bij EZ is vertrokken en er nog geen zicht is op een goede opvolger, vindt MKB INFRA dat de overheid op een andere manier tot actie moet overgaan. Het midden- en klein bedrijf in de bouw en infra loopt op dit moment opdrachten mis door het ontbreken van een gelijk speelveld.

Zo worden te hoge/disproportionele eisen en criteria gesteld die het MKB benadelen en het gelijke speelveld omver helpen. Ook worden werkzaamheden weer onnodig geclusterd en gestapeld, zodat mkb-bedrijven het nakijken hebben. Bij de toepassing van EMVI worden de meest eigenaardige criteria gehanteerd, waardoor objectiviteit en proportionaliteit geheel uit het oog worden verloren. Dat leidt tot een gebrek aan transparantie en kennisuitwisseling. Tenderkosten rijzen dan ook de pan uit.

©PXhere 2018
https://pxhere.com/en/photo/1403745

Een AanbestedingsAutoriteit kan – net zoals de mededingingsautoriteit; de Autoriteit Consument en Markt – als overheidsdienst de aanbesteding beschermen. Zo’n autoriteit moet waken over de naleving en uitvoering van de wetgeving ter zake. In dit geval de Aanbestedingswet.

Bron: MKB Infra, 5 september 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *