Mirtoverzicht 2020 gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Mirtoverzicht 2020 gepubliceerd

Via google vonden we een recent Mirt-overzicht, dat gisteren gepubliceerd is. In het MIRT Overzicht 2020 vindt u alle rijksprojecten uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het bestand is gedateerd van 12 september 2020. Het geeft een indicatie van welke opdrachten er verstekt zijn en gaan worden, door Rijkswaterstaat.

In dit MIRT Overzicht staan de 154 projecten waarmee we momenteel werken aan de toekomst van Nederland. Het is een overzicht van de investeringen vanuit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Ondertussen werken we aan de omvorming van het Infrastructuurfonds naar een Mobiliteitsfonds, zonder schotten tussen de afzonderlijke vervoersmodaliteiten: wegen, vaarwegen en openbaar vervoer en spoor.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Cora van Nieuwenhuizen – Wijbenga
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
Stientje van Veldhoven – van der Meer ©RWS2020

Grote investeringen blijven nodig om onze hoofdnetwerken: wegen, spoorwegen, vaarwegen en primaire waterkeringen, veilig en beschikbaar te houden. In 2020 wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de realisatie van de A12/A15 Ressen -Oudbroeken. Goed voor de doorstroming op dit traject. De verbredingen van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel en de A1 Apeldoorn-Azelo worden versneld gerealiseerd. Bij alle projecten – of het nu gaat om ontwerp, aanleg of onderhoud – staat verkeersveiligheid steeds centraal. Ook geven we ruim baan aan smart mobility bij nieuwe planuitwerkingen voor wegen.

Het afgelopen jaar keken we nadrukkelijk verder vooruit naar de toekomst. Met de Schets Mobiliteit naar 2040 brengen we samenhang aan in het mobiliteitsbeleid en beschrijven we wat er nodig is om te komen tot een veilig, bereikbaar en duurzaam mobiliteitssysteem. Daarbij staat niet meer de modaliteit centraal, maar de gebruiker en zijn reis van deur tot deur.
Ook het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer geeft houvast voor de langere termijn. Momenteel werken we dat plan met medeoverheden en vervoerders verder uit.

In dit MIRT Overzicht zijn acht nieuwe MIRT-trajecten opgenomen:
• A9 Rottepolderplein (valt onder het MRA-programma)
• MIRT Onderzoek A1/A35 Azelo – Buren
• MIRT Onderzoek A50 Corridor Nijmegen – Eindhoven
• MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht (valt onder programma UNED)
• Sluis Kornwerderzand
• Wilhelminakanaal Sluis II
• MIRT Verkenning Rotterdam derde oeververbinding (valt onder het
programma MoVe)
• Programmatische Aanpak Grote Wateren

Download ‘Printbare versie van het MIRT Overzicht 2020’

PDF document | 395 pagina’s | 21,4 MB

12-09-2019

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *