Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stapt over op Maasvlakte windenergie – Aanbestedingsnieuws

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stapt over op Maasvlakte windenergie

Op de rand van de tweede Maasvlakte bouwde Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat de afgelopen 1,5 jaar aan een innovatief windpark: Windpark Maasvlakte 2. Inmiddels wekken de 22 turbines groene stroom op waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waar Rijkswaterstaat onder valt) in een keer volledig overstapt op duurzame energie.

De 22 windturbines leveren jaarlijks 416 GWh duurzame stroom op. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 152.000 huishoudens. De groene stroom wordt ingezet om de energievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volledig te verduurzamen. Voor kantoren, maar ook voor 20 tunnels, 1143 bruggen, 5500 km snelwegverlichting. En dan blijft nog de helft over.

Die stroom wordt vanaf 2024 geleverd aan de ministeries Defensie, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het Rijksvastgoedbedrijf. De elektriciteit wordt onder andere verbruikt door defensiecomplexen, gevangenissen, rechtbanken en rijkskantoren.

©Eneco 2023 fragment op cit. persbericht RWS dd 21 mei 2023

Met de stroom van Maasvlakte 2 functioneert de Rijksoverheid straks voor 40% op groene energie. Dit is een belangrijke stap in de doelstelling voor het Rijk om in 2030 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken.

Zie verder:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/05/ministerie-infrastructuur-en-waterstaat-stapt-over-op-windenergie-van-maasvlakte

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *