Miljoenennota: Vervolg op Beter Aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Miljoenennota: Vervolg op Beter Aanbesteden

Nog weer Beter Aanbesteden dan maar. Want er komt een vervolg op het Programma Beter Aanbesteden. Dat blijkt uit de Rijksbegroting 2023 van het Ministerie van Economische Zaken zoals gepresenteerd bij de Miljoenennota 2023. De taak daarvoor is expliciet bij PIANOo gelegd, evenals het vragenloket, en een algemene taak voor het zorgen van meer concurrentie via de Aanbestedingswet.

Traditiegetrouw maken we een kleine samenvatting van de rijksbegroting voor zover daarin iets staat over aanbesteding. Dat is dit jaar verrassend uitgebreid.

 

De EZ rijksbegroting meldt:

Programma Vervolg Beter Aanbesteden
Nederlandse overheden geven jaarlijks voor ongeveer € 87 mld uit aan overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten komen tot stand via aanbesteden. EZK werkt aan goede kaders om aanbestedingen te gebruiken als strategisch beleidsinstrument om doelen als duurzaamheid en economisch herstel te bereiken. Om de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven bij aanbesteden te verbeteren, zet EZK in 2023 in op bestaande initiatieven als het programma Beter Aanbesteden en het traject rechtsbescherming bij aanbesteden. In 2021 is het programma Vervolg Beter Aanbesteden gestart.
Dit programma is een samenwerking van EZK, VNONCW/MKB-Nederland, VNG en PIANOo. Doel van dit programma is om te zorgen dat de kennis en kunde van overheden en ondernemers over het aanbestedingsproces verbeteren en dat beide partijen eerder met elkaar in dialoog gaan. Het programma kent een looptijd van vier jaar. In 2023 zal het programma zijn derde jaar ingaan. Er zullen onder andere evenementen worden georganiseerd waar overheden en ondernemers samenkomen en er wordt gewerkt aan het ondersteunen van regionale initiatieven.

Daarnaast is er een specifieke rol benoemd voor de Chief Economist. Die heeft als specifieke taak benoemd gekregen TenderNed te beheren en doorontwikkelen. Wie of wat die Chief Economist dan is, we lazen het nog nergens, eerder viel de directie van PIANOo/TenderNed recht onder het directoraat Energie, Telecom en Mededinging. Blijkbaar is er nu in 2022 een nieuw DG opgericht: Dienst Economie en Digitalisering, dat na 2022 voor 15 miljoen per jaar in de boeken staat.

RVO voert taken uit in opdracht van de Chief Economist en de directie Mededinging & Consumenten. Dit werkpakket bestaat uit twee componenten. Als eerste het beheer en de doorontwikkeling van TenderNed, het elektronisch systeem voor aanbesteden. Daarnaast geeft RVO advies en voorlichting over met name de aanbestedingswet door het delen van informatie via de website PIANOo.nl, door het beantwoorden van vragen hierover, en door bij te dragen aan het traject Beter Aanbesteden.

Inkooptaken vallen onder de IUC die op zijn beurt ook weer onder RVO valt.

elders in de begroting komt de CE weer terug:

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland van deze kansen kan profiteren. Het kabinet zet daarom stevig in op versnelling van toepassing van digitale technologie in het bedrijfsleven. RVO voert taken uit in opdracht van de Chief Economist (CE). Dit werkpakket bestaat uit verschillende componenten. De grootste opdracht is het beheer en de doorontwikkeling van TenderNed, het elektronisch systeem voor aanbesteden. Daarnaast geeft RVO advies en voorlichting over met name de aanbestedingswet en door het delen van informatie via de website PIANOo.nl en door het beantwoorden van vragen hierover. Vanuit CE worden ook werkzaamheden uitgevoerd voor Nationaal Groeifonds (NGF).

Dat NGF is het groeifonds waarmee in juli 2022 6 projecten zijn gefinancierd:

Project NXTGEN HIGH TECH
Project Circulaire Plastics
Project Einstein Telescope
Project PharmaNL
Project NieuweWarmteNU!
Project Leeroverzicht & Skills

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/12/zes-projecten-krijgen-definitieve-toekenning-nationaal-groeifonds

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *