Herinrichting Europalaan Noord (Bouwteam) Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Europalaan Noord (Bouwteam) Utrecht

Impressie: © Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil een bouwteamovereenkomst afsluiten voor de herinrichting van de Europalaan Noord.  Het Project Europalaan Noord behelst de herinrichting van de Europalaan Noord (tussen Anne Frankplein en Europaplein) in de gemeente met een vrij liggende HOV (bus)baan, gelegen in het groen met veilige oversteken en de aanleg van een ecoduiker. In verband met het groeiende aantal ov-reizigers ten gevolge van de ontwikkelingen in Zuidwest, is men voornemens eerst een vrij liggende HOV baan aan te leggen om te voldoen aan deze groeiende vraag. Op termijn is de ambitie om op deze locatie ook een lightrail
verbinding aan te leggen. De Europalaan Noord heeft een belangrijke koppeling met de nieuw te ontwikkelen Merwedekanaalzone (MWKZ) waarin in de eerste bouwfase MWKZ deelgebied 5, 4.250 woningen en een scala aan
voorzieningen worden gerealiseerd. Voor deze Merwedekanaalzone is een mobiliteitsstrategie ontwikkeld waar de Europalaan Noord een belangrijk onderdeel van vormt. De werkzaamheden betreffen m.n. asfalteringswerkzaamheden en aanleg van groen.

Momenteel wordt de bestuurlijke besluitvorming op vaststelling van het Voorlopig Ontwerp (VO) voorbereid. Hierna wordt het project in twee delen gesplitst. Het eerste deel betreft het westelijk deel van de Europalaan Noord en betreft deze uitvraag. De herinrichting van de oostelijke zijde van de Europalaan Noord, bestaande parallelweg incl. groene berm met bomen, wordt verder uitgewerkt door het nevenproject MWKZ. Verwachting is dat deze werkzaamheden vanaf eind 2024 gaan plaatsvinden.
De ecoduiker die de Europalaan Noord haaks kruist, maakt op dit moment nog geen onderdeel uit van het project Europalaan Noord, maar wordt na afronding van de Functioneel Ontwerp (FO) of Voorlopig Ontwerp (VO) fase duiker (verwachting medio mei 2022) overgedragen aan het project Europalaan Noord. De ecoduiker is een ondergrondse betonnen kokerconstructie van circa 2x 2 meter.  Voor het project Europalaan Noord is de gemeente Utrecht op zoek naar een bouwteam partner die gevraagd wordt de volgende werkzaamheden uit te voeren:
– Het leveren van expertise en maken van een adequate en mogelijke flexibele fasering om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken;
– Het maken van het ontwerp van een ecoduiker op basis van het door opdrachtgever opgestelde Functioneel Ontwerp (FO) of Voorlopig Ontwerp (VO);
– Invulling geven aan circulaire en duurzame oplossingen;
– Het uitwerken van het DO naar een Uitvoeringsontwerp (UO).

De opdrachtverlening verloopt in twee fasen: de bouwteamfase en de realisatiefase. Voor de bouwteamfase wordt een bouwteamovereenkomst gesloten. In deze fase wordt het ontwerp voor de ecoduiker gemaakt, het DO verder uitgewerkt tot UO en wordt de verkeersfasering bepaald. Aan het eind van de bouwteamfase heeft de opdrachtnemer het eerste recht om voor de realisatiefase een aanbieding uit te brengen. De concept-bouwteamovereenkomst o.b.v. DNR2011 voorwaarden en de
concept realisatie overeenkomst o.b.v. UAV 2012 voorwaarden zullen als bijlage bij de gunningsleidraad worden verstrekt.

De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor de werkzaamheden (in het bouwteam en de realisaties van het werk bij elkaar) wordt een taakstellend budget vastgesteld voor de opdrachtnemer. Gegadigden moeten zich in de inschrijffase aan het taakstellend budget conformeren. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. De niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned donderdag 9 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263557

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *