Marktverkenning N247 Bereikbaarheid Waterland Noord – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning N247 Bereikbaarheid Waterland Noord

De provincie Noord-Holland heeft een marktconsultatie uitgeschreven voor een verbetering van de provinciale weg bij Monnickendam. De scope van dit project behelst de N247 Noord, het wegvak van de Dijksbrug in Monnickendam tot aan de aansluiting met de N244 en Edam en betreft het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid van de provinciale weg N247 inclusief noodzakelijk onderhoud.

Deze marktverkenning dient ter voorbereiding van de aankondiging op TenderNed die is gepland na de bouwvak van 2023 in de laatste week van augustus. Deze marktverkenning heeft als doel om de interesse vanuit de markt voor deze opdracht te achterhalen en om de markt mee te laten denken over de aanbesteding.

Op basis van de resultaten van deze marktverkenning kan nog besloten worden om gericht een marktconsultatie te houden.
De Provincie wint graag informatie in over de onderstaande onderwerpen voor de
aanbesteding van het project N247 Bereikbaarheid Waterland:
– De interesse van marktpartijen voor deze opdracht;
– De mening van marktpartijen over de opdracht, de potentiële geschiktheidseisen
en potentiële selectiecriteria;

De N247 is een belangrijke verkeersader in de provincie Noord-Holland die de ring van Amsterdam verbindt met steden en dorpen langs het Markermeer zoals Volendam. De N247 valt onder het programma Bereikbaarheid Waterland. Binnen het programma werkt de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten in de regio Waterland en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) om de doorstroming en verkeersveiligheid van provinciale
wegen te verbeteren met behoud van leefbaarheid en natuurwaarden. Tegelijkertijd wordt  aan de provinciale wegen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. De scope van dit project behelst de N247 Noord, het wegvak van de Dijksbrug in Monnickendam tot aan de aansluiting met de N244 en Edam.

De aanbesteding bevat de volgende documenten:

TN417469 – SF01 Vooraankondiging 20230620161633.pdf

Gepubliceerd op 20 jun. 2023, Portable Document Format, 18 KB

Marktverkenning N247 – Bijlage 1 Def.pdf

Gepubliceerd op 20 jun. 2023, Portable Document Format, 360 KB

Martkverkenning N247- Bijlage 2 Invulformulier vragenlijst Def.docx

Gepubliceerd op 20 jun. 2023, MS WORD 7 document, 50 KB

20230605_planning_aanbesteding.pdf

Gepubliceerd op 20 jun. 2023, Portable Document Format, 143 KB

Datum: 20 juni 2023
Zaaknummer: 1979367

©Nooord-Holland 2023

TN kenmerk: TN 417469

Bron: Tenderned, 20 juni 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301467/documenten

Zie ook:

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Januari_2023/Flinke_verbetering_N247_tussen_Monnickendam_en_Volendam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *