Meerstad beweegbare sluisbrug en bijkomende werken – Aanbestedingsnieuws

Meerstad beweegbare sluisbrug en bijkomende werken

Impressie: © Meerstad C.V.

Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. heeft de intentie het project ‘beweegbare Sluisbrug en bijkomende werken’ te realiseren. Meerstad is een ontwikkeling tussen Groningen en Slochteren waarin woongebieden, natuur, water en recreatieve voorzieningen gerealiseerd worden. Meerstad bestaat uit een aantal woongebieden rondom een nieuw aangelegd meer. Het meer heeft een vaarverbinding met het Slochterdiep. Deze vaarverbinding bestaat uit een sluis tussen de woongebieden Tersluis en De Zeilen. Circa tien jaar geleden is er direct ten noorden van de sluis al een tijdelijke beweegbare brug gerealiseerd. Op dat moment moest het woongebied De Zeilen nog ontwikkeld worden en de verwachting was dat er nog veel zwaar verkeer gebruik ging maken van deze brug. Daarom is de huidige brug als een tijdelijke voorziening gerealiseerd. Het grove grondwerk van De Zeilen is in 2022 afgerond. Ook gaat het bouwverkeer van De Zeilen nu via de Kooilaan. Daarom kan er een definitieve voorziening gefaseerd gerealiseerd worden.

Het werk betreft de aanleg van een beweegbare brug tussen het woongebied Tersluis en het woongebied De Zeilen inclusief bijkomende werken. Door LAOS (landschapsarchitectuur) is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt van de brug. Deze
‘beweegbare Sluisbrug’ bestaat uit twee ophaalbruggen die onafhankelijk van elkaar gerealiseerd en bediend kunnen worden. De bruggen zijn qua indeling elkaars spiegelbeeld. Per brug bestaat de indeling uit één rijstrook voor het gemotoriseerd verkeer, een fietspad met direct naast het fietspad een voetpad. In het midden van de brug zijn de hameistijl, balanspriem en ophangstaaf bedacht. Tussen hamei en de ophangstaaf is een opening in het brugdek voorzien. De opening in het brugdek
komt ook weer terug als opening tussen de twee bruggen. Bijkomende werken zijn het voorzien van de sluis van een terugpompsysteem om te voorkomen dat gedurende het schutten nutriëntrijk water uit het Slochterdiep in het Woldmeer stroomt en het koppelen van de besturingssystemen van brug en sluis en aansluiten op het “Gronet” systeem om de
sluis en brug op afstand te kunnen bedienen. (Glasvezelverbinding en aansluiting in havenkantoor door derden). Het terugpompsysteem bestaat uit het leveren en installeren van pompen in de reeds bestaande pompkelder van de sluis, het aansluiten van een uitstroomleiding, waarvan de doorvoervoorziening reeds aanwezig is en aansluiten op het besturingssysteem van de sluis.

Op een deel van de locatie van de ‘beweegbare Sluisbrug’ is de tijdelijke beweegbare brug gerealiseerd. De zelfbediening van de sluis en de tijdelijke brug zijn aan elkaar gekoppeld. Het vaarverkeer bedient in een keer zowel de brug als de sluis. De nieuw te realiseren ‘beweegbare Sluisbrug’ bestaat uit twee aparte bruggen die onafhankelijk van elkaar gerealiseerd worden. In de eerste fase van de uitvoering wordt de noordelijke brug gerealiseerd. In de tweede fase wordt de tijdelijke brug gesloopt en de tweede brug van de ‘beweegbare Sluisbrug’ gerealiseerd. Tijdens deze fasen dient het verkeer ten alle tijden gebruik te
kunnen maken van de oost-west verbinding en vice versa (in één richting waarbij door middel van een verkeersregelinstallatie het verkeer wordt aangestuurd).

De onderhavige opdracht, het werk betreft in grote lijnen de volgende werkzaamheden:
• Projectmanagement- en beheersing;
• Conditionering;
• Ontwerpwerkzaamheden;
• Uitvoeringswerkzaamheden;
• Onderhoudswerkzaamheden.
Voor de navolgende, niet-uitputtende, disciplines:
• Grondwerken;
• Funderingswerken;
• Kunstwerken;
• Mechanische werkzaamheden;
• Elektrotechnische werkzaamheden;
• Informatie- en Communicatietechnologie (ICT);
• Asfaltwerkzaamheden;
• Waterbouwkundige werken;
• Waterhuishoudelijke werken;
• Sloopwerkzaamheden.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen , een aanmeldfase en een inschrijvingsfase. In de aanmeldingsfase zullen drie gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Bron: Tenderned woensdag 12 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294694

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *