Medische artikelen voor bestrijding van COVID-19 in de Veiligheidsregio Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Medische artikelen voor bestrijding van COVID-19 in de Veiligheidsregio Fryslân

De veiligheidsregio Fryslân( VRF ) heeft de behoefte om een inkooptraject te starten voor een Europese aanbesteding voor de
levering van medische artikelen ten behoeve van de bestrijding van  COVID-19. De reden voor het starten van een
inkooptraject is de aanhoudende COVID-19 epidemie. Deze epidemie zorgt ervoor dat de behoefte aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpartikelen toeneemt en de waarde van de benodigde aantallen boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomen. Ook heeft de accountant gewezen op de rechtmatigheid van inkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpartikelen. De aanbesteding zelf wordt verdeeld in vijf percelen. Het doel is om voor elk perceel met één contractant een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van persoonlijke
beschermingsmiddelen en medische hulpartikelen. De raamovereenkomsten worden  aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie van verlenging van twee maal één jaar. VRF is verantwoordelijk voor de inkopen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpartikelen voor de GGD in Friesland. VRF draagt zorg voor de verdeling van deze
persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpartikelen vanuit het centraal magazijn. Door de COVID19-epidemie zijn de aantallen persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpartikelen die benodigd zijn bij de GGD enorm toegenomen. Het overzicht van de aantallen die in de periode maart 2020 tot eind februari 2021 zijn afgenomen is opgenomen in het beschrijvend document van deze aanbesteding in de aanbestedingsdocumenten. Uiteraard kunnen hieraan geen rechten worden verleend met betrekking tot de toekomstige behoefte. Op dit moment zijn er geen contracten met leveranciers voor de aanschaf en levering van medische artikelen t.b.v. de bestrijding van COVID-19. De perceelindeling is als volgt:

  • Perceel 1 – medische en niet-medische mondneusmaskers ( Raming €420.000,- excl. BTW )
  • Perceel 2 – Beschermende kleding (Raming €620.000 excl. BTW) 
  • Perceel 3 – desinfectiemiddelen (Raming €294.000, – excl.  BTW)
  • Perceel 4 – Medische hulpartikelen (Raming €170.000, – excl. BTW)
  • Perceel 5– Antigeen(snel)test(Abbot) (Raming €5.160.000, – excl. BTW )

 

Aan omzetramingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Met ingang van medio 15 juli 2021 wenst de VRF om per perceel één leverancier te contracteren voor het leveren van medische artikelen t.b.v. de bestrijding van COVID-19. Per perceel wordt een raamovereenkomst afgesloten. Daarnaast hanteert de veiligheidsregio de volgende uitgangspunten voor de gewenste situatie:
De leverancier binnen de raamovereenkomst dient te allen tijde te kunnen leveren.
Indien leverancier niet kan leveren, draagt hij tijdig zorg voor een alternatief, uiterlijk binnen twee werkdagen.
Korte, flexibele en betrouwbare levertijden en dagen.
Fluctuaties in aantallen dient de leverancier gehoor aan te kunnen geven. 

Gezien het feit dat de huidige COVID-19 epidemie aanhoudt, zijn er wekelijks ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Dit kan gaan over nieuwe manieren van testen, nieuw aangedragen vaccinaties en verdere ontwikkelingen rondom welke (persoonlijke) beschermingsmiddelen mogelijk beter zijn. In de aanbesteding wordt geen rekening gehouden met het feit dat bepaalde
middelen mogelijk toegevoegd (moeten) worden, of uit gefaseerd (moeten) worden. De aanbestedende dienst vraagt inschrijver dan ook ontwikkelingen tijdig kenbaar te maken en waar mogelijk op in te spelen. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft (hebben) gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

NDR In tegenstelling tot het woordgebruik van de aanbestedende dienst spreken wij in dit artikel niet van pandemie maar van epidemie omdat het werkgebied van de VRF beperkt is èn de definitie van pandemie niet eenduidig is. o.a. https://taaleidoscoop.nl/blog/epidemie-of-pandemie/ 

Bron: Google pictures pain de mie pan de mie

Bron: Tenderned 23 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226068

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *