Consultatie regeling energiezuinige wegvoertuigen – Aanbestedingsnieuws

Consultatie regeling energiezuinige wegvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een regeling voor om schone en energiezuinige wegvoertuigen te bevorderen. Zij vraagt hierover uw mening. De consultatie is open tot 12 mei 2021.

De regeling is opgesteld volgens de Europese Richtlijn Schone Voertuigen (Clean Vehicles Directive) en treedt op 2 augustus 2021 in werking.

©ZaZ 2019

De regeling heeft als doel de markt voor schone en energie-efficiënte wegvoertuigen te bevorderen. De regeling verplicht elke aanbestedende dienst om bepaalde percentages voertuigen schoon aan te besteden.

Het ministerie legt specifiek 3 vragen aan u voor, maar andere input over de richtlijn buiten deze vragen is ook welkom.

  • In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Wat voor belemmeringen ziet u?
  • Wat vindt u van het voornemen van het kabinet om de ambities van de Europese richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?
  • Vindt u een percentage van 38,5% voldoende? Of vindt u dat er een marge voor lichte voertuigen mag gelden om het doel op nationaal niveau veilig te stellen?

Het ministerie wil graag input van alle groepen die geraakt worden door de regeling. Dit zijn onder meer alle aanbestedende diensten en bedrijven, waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. Denk aan overheden en waterschappen, netbeheerders, milieudiensten, ordediensten, onderwijsinstellingen, havens, luchthavens, mijnbouwbedrijven, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).

Ook partijen die indirect geraakt worden door de regeling wordt om hun mening gevraagd. Denk hierbij aan vervoersdiensten als personenvervoerders, openbaar vervoerders en doelgroepenvervoer, diensten voor ophalen van vuilnis en bezorgdiensten over de weg.

NDR
Het is interessant te weten dat de Europese regeling weinig tot geen rekening houdt met brandstoffen LPG of Waterstof. De regeling ziet met name toe op elektrificatie en zero-emissie hybrides, maar treft geen regeling om te garanderen dat de winning van elektriciteit ook duurzaam is. De redactie van Aanbestedingsnieuws raadt organisaties die verwachten ook in de toekomst van deze brandstoffen gebruik te maken, van zich te laten horen bij de consultatieronden.

Zie ook:

http://www.internetconsultatie.nl/CVD

https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/mobiliteit/eu-richtlijn-schone-voertuigen-clean-vehicles-directive

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *