Mediawand Theater Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Mediawand Theater Rotterdam

Foto: ©Theater Rotterdam

Theater Rotterdam (TR) is op zoek naar een vervanging van de huidige Mediawand uit 2010. De Mediawand is in de afgelopen 12 jaar een essentieel onderdeel geweest op het gebied van programmering, marketing, uitstraling en verhuur voor Theater Rotterdam. Inmiddels is de levensduur van deze wand ten einde en is Theater Rotterdam op zoek naar een nieuwe Mediawand.
Voor de nieuwe Media-wand is Theater Rotterdam op zoek naar een flexibel en mobiel nieuw concept. Door het gebruik van meerdere mobiele schermen, die zowel individueel als gezamenlijk te gebruiken zijn, denkt opdrachtgever de voorziening beter te kunnen laten aansluiten op het veelzijdige gebruik van de ruimte.

Voor Theater Rotterdam (opdrachtgever) zijn de flexibele opstellingen, de technische kwaliteit en het gebruiksgemak van de hard- en software van belang en daarmee ook de kwaliteit van het uitvoeringsontwerp en de as built-documentatie. Het doel van deze  aanbesteding van Theater Rotterdam is een unieke videoweergave oplossing voor gebruik in de foyer van locatie Schouwburg aan te schaffen. De videoweergave-installatie van Theater Rotterdam fungeert als podium voor
kunstuitingen, als decor bij voorstellingen en ondersteunt evenementen door het tonen van beeldmateriaal op indrukwekkende schaal. Daarnaast biedt de installatie ondersteunende faciliteiten ten behoeve van congressen, lezingen en feesten en partijen. Theater Rotterdam wil werken met een system integrator. Belangrijk is dat voor energiezuinige oplossingen wordt gekozen.
Theater Rotterdam wil voor deze opdracht een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer. Voor Theater Rotterdam is het weergeven van videobeelden op een dergelijke schaal een ‘unique selling point’ gebleken. Het is daarom de wens om een opnieuw een unieke installatie aan te brengen voor het tonen van beelden. De te tonen content bestaat uit kunstwerken, signing, promotiemateriaal, maar ook beelden van (live) evenementen, live feeds of bijvoorbeeld beeldeffecten als onderdeel van theaterbelichting.

Ten behoeve van een grote flexibiliteit in verschillende Mediawand opstellingen gaat opdrachtgever uit van drie mobiele Mediawand modules die tezamen één wand van 9 a 10 meter breed kunnen vormen. De modules dienen, door een niet-technicus, eenvoudig verplaatsbaar en op de Mediaserver aan te sluiten te zijn.

Theater Rotterdam biedt gegadigden die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid tot een schouw van de locatie op 15 juni 2022, tussen 10 en 12 uur. Indien er gegadigden voor een schouw zijn worden alle deelnemers gelijktijdig ontvangen (in een groep) en worden relevante ruimtes bekeken. U kunt aantekeningen maken, zaken opmeten, en foto’s nemen. Er kunnen geen mondelinge vragen worden gesteld tijdens de schouw. Deze dient u te bewaren en schriftelijk in te dienen voor de Nota van Inlichtingen. Per gegadigde kunnen maximaal twee personen deelnemen aan de schouw. U kunt zich via TenderNed/berichten hiervoor aanmelden tot uiterlijk 14 juni 2022.

In verband met het beschikbare budget wordt een plafondbedrag van €350.000,- exclusief btw gehanteerd voor de inschrijfsom bestaande uit de som van onderstaande aanneemsommen:
1. Levering en installatie
2. 1 jaar abonnements- en licentiekosten
3. 1 jaar service- en onderhoudskosten
Inschrijven boven het plafondbedrag leidt tot uitsluiting van beoordeling van de inschrijving en daarmee komt de inschrijving ook niet in aanmerking voor gunning.

De overeenkomst wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Dit is de
inschrijver die met zijn inschrijving:
– Voldoet aan alle gestelde eisen als beschreven in paragraaf 5.3.1; en
– De hoogste totaalscores heeft behaald op de gunningscriteria Kwaliteit en Prijs, waarbij op het onderdeel
Kwaliteit maximaal 60 punten te behalen is en op het onderdeel Prijs maximaal 40 punten.

De overeenkomst treedt op 3 oktober 2022 in werking en dan wordt er gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden .

Bron: Tenderned vrijdag 10 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263804

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *