Martktconsultatie: Gasloos Oldambt – Aanbestedingsnieuws

Martktconsultatie: Gasloos Oldambt

Gemeente Oldambt wil zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen – zoals kantoren, scholen, sportvoorzieningen en werkplaatsen – vóór 2030 van het aardgas af hebben. De gemeente zet daarvoor in september een uitdagende aanbesteding in de markt. Samen met een of meerdere partners wil Oldambt de komende 10 jaar op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande aardgasaansluitingen. Daarnaast wil de gemeente positief bijdragen aan een betere wereld aan de hand van de VN Werelddoelen.

Gemeente Oldambt zet met deze aanbesteding de negatieve ervaringen met aardgaswinning om in kansen. Vanaf het begin van de overeenkomst stelt Oldambt het begrote budget voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en onderhoudskosten beschikbaar aan de nieuwe partner(s). Het gaat indicatief om 25 gebouwen en € 500.000 per jaar. De precieze getallen worden in een later stadium bekend gemaakt. De uitvoering moet binnen 10 jaar zijn gerealiseerd. Het contract loopt in beginsel tot 2050. Uitgangspunt is dat de begrote middelen tot 2050 beschikbaar gesteld worden aan de winnende inschrijver, zodat die kan investeren in alternatieve, duurzame vormen van verwarming, koeling, ventilatie en warmwatervoorzieningen. Marktpartijen worden uitgedaagd op hun visie, aanpak, vakmanschap en vaardigheden tot samenwerking en vernieuwing.

De aanbestedingsmethode die de gemeente gekozen heeft, is “Rapid Impact Contracting (RIC)” ontwikkeld door KplusV en mede begeleid door Onlanders. Deze methode helpt de gemeente bij het waarmaken van het verduurzamingsbeleid, het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van de CO2-uitstoot. Bovendien draagt het direct bij aan 4 van de 17 aan de werelddoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s):

  • SDG 7 – Betaalbare en schone energie
  • SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs
  • SDG 17 – Partnerschap

Deze SDG’s vormen een belangrijke basis om binnen de samenwerkingsovereenkomst continu ruimte voor verbetering in te bouwen. Zo kan er aldoor gebruik gemaakt worden van de laatste kennis, innovaties en techniek.

Uitnodiging voor online marktontmoeting

Partijen met brede kennis en ervaring op gebied van energiebesparende, isolerende, energieleverende, kostenbesparende en/of verduurzamende oplossingen en kennis over en/of talent voor het aardgasloos maken van (maatschappelijk) vastgoed, zijn van harte uitgenodigd voor de online marktontmoeting op 23 juni 2020 van 13.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via een e-mail naar inkoop@gemeente-oldambt.nl.

Meer informatie over de aanbesteding staat in de vooraankondiging op Tenderned https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196336

Bron: Gemeente-Oldambt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *