Martens van Oord wint Haringvliet oevers tender – Aanbestedingsnieuws

Martens van Oord wint Haringvliet oevers tender

Een opdracht van Rijkswaterstaat voor werkzaamheden in de natuurgebieden rond de Haringvliet, de Menheerse plaat, de Zeehondenplaat en de Korendijkse Slikken, is gegund aan Martens en Van Oord. Dat bericht Rijkswaterstaat, 25 januari 2018. Het is onderdeel van een groter project om de natuur in het Haringvliet en het Hollandsch Diep te verbeteren.

fragment zeehondenplaat ©RWS 2019

Martens en Van Oord is de aannemer van dit project geworden’, laat Sabine Oomen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, weten. Volgens de projectbeschrijving worden de oevers geoptimaliseerd, beter beschermd tegen golfslag en makkelijker bereikbaar voor vissen.

‘We hebben veel vertrouwen in dit bedrijf, waar we al eerder mee samenwerkten. De werkzaamheden beginnen op 15 augustus 2019 en duren tot 31 oktober 2019. De uitvoeringsperiode is zo gekozen om de vogels niet te storen in het broedseizoen of tijdens het overwinteren.

Het gaat om de volgende werkzaamheden, scroll naar onder voor afbeeldingen:

15 augustus – 1 oktober 2019 Werkzaamheden aan gebied Menheerse Plaat

Om het leefgebied voor planten en dieren in de waterzone te verbeteren, wordt ruim 1 km natuurvriendelijke oever geoptimaliseerd. De oevers worden beter beschermd tegen golfslag en beter bereikbaar gemaakt voor onder andere vissen. In de ontstane luwtes kunnen oever- en waterplanten zich beter ontwikkelen en kunnen vissen beter paaien en opgroeien. Ook wordt er een eiland gecreëerd als broedplaats voor vogels, zoals de visdief.

15 augustus – 1 oktober 2019 Werkzaamheden aan gebied Zeehondenplaat

De oevers zijn onderhavig aan erosie door golven, waardoor de oever steil wordt en planten geen kans krijgen om te groeien. Daarom wordt er bij de Zeehondenplaat circa 900 m vooroeververdediging verstevigd en doorstroomopeningen worden geoptimaliseerd voor de migratie van onder andere vissen. Via de doorstroomopeningen stroomt zuurstofrijk water gemakkelijker in de oeverzone en ook vissen zwemmen makkelijker in en uit dit gebied. Vissen kunnen paaien en opgroeien in de luwte achter de vooroeververdediging.

15 augustus – 31 oktober 2019 Werkzaamheden aan gebied Korendijkse Slikken

Om het leefgebied voor planten en dieren in de waterzone te verbeteren, wordt ruim 4 km natuurvriendelijke oever geoptimaliseerd. De oevers worden beter beschermd tegen golfslag en beter bereikbaar gemaakt voor onder andere vissen. In de ontstane luwtes kunnen oever- en waterplanten zich beter ontwikkelen en kunnen vissen beter paaien en opgroeien.

Ook worden er houten onderwaterstructuren (rivierhout) geplaatst die zorgen voor schuilmogelijkheden voor vissen en andere waterdieren. Daarnaast worden de doorvoeropeningen van de vooroeververdediging vergroot en wordt een andere doorvoeropening aangelegd. Zuurstofrijk water stroomt hierdoor gemakkelijker in de oeverzone en ook vissen zwemmen makkelijker in en uit dit gebied. Om de natuurvriendelijke oever te beschermen tegen afkalving door golven, wordt de bestaande vooroeververdediging ontdaan van bomen en opgehoogd. De beheerder van het gebied, Natuurmonumenten, zal daarnaast de kreken in de Korendijkse Slikken verbeteren zodat het gebied beter bereikbaar wordt voor vissen.

1 oktober – 31 oktober 2019 Werkzaamheden aan gebied Slijkplaat

Om het leefgebied voor planten en dieren in de waterzone te verbeteren, wordt ruim 2,3 km natuurvriendelijke oever geoptimaliseerd. De oevers worden beter beschermd tegen golfslag en beter bereikbaar gemaakt voor onder andere vissen. In de ontstane luwtes kunnen oever- en waterplanten zich beter ontwikkelen en kunnen vissen beter paaien en opgroeien.

Ook worden er houten onderwaterstructuren (rivierhout) geplaatst die zorgen voor schuilmogelijkheden voor vissen en andere waterdieren. Om de natuurvriendelijke oever te beschermen tegen afkalving door golven, wordt ook de vooroeververdediging hersteld. Tot slot wordt er een eiland gecreëerd als broedplaats voor vogels als het Visdiefje met ook daaromheen natuurvriendelijke oevers.

De beheerder van het eiland, Staatsbosbeheer, zal daarnaast nog maatregelen nemen op de droge delen voor broedvogels. Zo wordt het eiland op enkele plaatsen verlaagd zodat het bij hoogwater kan overstromen. Dit is nodig om de ratten te verdrijven die in de huidige situatie veel broednesten plunderen.

 

 

©Rijkswaterstaat 2019, zeehondenplaat
©Rijkswaterstaat 2019, Korendijk
©Rijkswaterstaat 2019, Menheerse plaat
©RWS 2019 slijkplaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *