Kwink groep onderzoekt rechtsbescherming bij aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Kwink groep onderzoekt rechtsbescherming bij aanbesteden

Haags advies-en onderzoeksbureau KWINK-groep onderzoekt rechtsbescherming bij aanbesteden. Dat bericht KWINK 25 januari 2018 op zijn site.  Volgens KWINK is het onderzoek naar aanleiding van “signalen dat de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren zou functioneren. Zo zouden voorzieningenrechters enkel simpel toetsen, waardoor aanbestedende diensten vaker zouden winnen. En, omdat de gunning hiermee door kan gaan, zou hoger beroep geen effect meer hebben voor de klagende ondernemer.”

Naar het inzien van Aanbestedingsnieuws begint dit onderzoek al meteen met een confirmatie bias door de aanvangshypothese in een conditionalis te formuleren. Werd er maar op BVP ingekocht bij onderzoeken. Dan kon de redactie van Aanbestedingsnieuws nog tenminste meedingen. Wij vermoeden dat dit onderhands gegund is aan KWINK. Waar kunnen we daar nu tegen in beroep? Alle gekheid op een stokje, het blijft natuurlijk politieke wetenschap. Zoals ook eerder belooft KWINK het onderzoek mede te laten doen onder supervisie van hoogleraar prof. mr. Pieter Kuypers.van de Radboud Universiteit in Nijmegen, dus juridisch zal er weer niets op aan te merken zijn.

Pixabay, PDPics
https://pixabay.com/nl/vergrootglas-loep-boek-woordenboek-389908/

Wie is de opdrachtgever van dit onderzoek naar het effect van de wetgeving in de aanbestedingspraktijk? Dat blijkt te komen vanuit het parlement, de medewetgever. Daartoe zijn door de Tweede Kamer enkele moties ingediend in de loop van 2018. Op 3 januari verscheen er een stand van zaken kamerbrief over maar daarin ontbrak dus het onderzoek naar de rechtsbescherming. Dat blijkt te volgen uit motie 107 bij dossiernummer 32440, ingediend door Van den Berg en Graus, op 7 juni 2018.

KWINK heeft zelf de onderzoeksvraag nog maar wat aangescherpt: “We onderzoeken het functioneren van het bestaande systeem, checken de feitelijkheid van de gesignaleerd problemen en onderzoeken de wenselijkheid van wijzigingen in dit systeem. Ook is de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts [dat had KWINK al ‘ns onderzocht] onderdeel van het onderzoek. ” Daarnaast onderzocht KWINK nog het nut van PIANOo. En KWINK onderzocht ook al eens de effecten van de Aanbestedingswet. Ook steeds weer met hoogleraar Kuypers.

Dat is niet het enige onderzoek dat zou kunnen worden gegund op waarde. Zo ligt er een motie van het lid Amhaouch c.s. (Kamerstuk, 34 775 XIII, nr. 80) waarin de regering wordt verzocht onderzoek te verrichten naar een digitaal register inbesteden. Dan is PIANOo c.q. hun werkgroep clusteren en splitsen, nog bezig naar een onderzoek van inkoopopleidingen en naar het clusteren en splitsen van opdrachten. Dat volgt uit Kamerstuk 34 252, nr. 8). Dan is er nog een steekproef naar aanleiding van een vraag van het lid Wörsdörfer, tijdens het AO Aanbesteden van 24 mei 2018 (Kamerstuk 34 252, nr. 6) over de wijze waarop inkoop is belegd in colleges van B&W. En er is het autoschadeherstel-onderzoek van het ACM dat geactualiseerd moet worden (motie Alkaya (Kamerstuk 24 036, nr. 433). Dan is er dus het onderzoek naar de tenderkostenvergoedingen, dwz de mogelijkheid tenderkostenvergoedingen-uitsluiten te verbieden 32440, 106  en het onderzoek

Google draait overuren. Wat wordt er toch weer veel onderzocht.

Zie ook:

Kwink, 25 januari 2018 https://www.kwinkgroep.nl/2019/01/rechtsbescherming-in-de-aanbestedingspraktijk/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *