Marktverkenning verkoopsysteem zwembaden en boswinkel – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning verkoopsysteem zwembaden en boswinkel

Foto: Pixabay.com

De gemeente Amsterdam, specifieker  Sport en Bos van het cluster Sociaal wil graag meer kennis verkrijgen met betrekking tot de mogelijkheden voor het verwerven, implementeren en onderhouden van een verkoopsysteem voor de zwembaden en de
boswinkel. De afgelopen 10 jaar heeft het systeem Recreatex de front en back office faciliteit verzorgd voor het kassasysteem van de zwembaden van Amsterdam en sinds kort ook voor de boswinkel. Inmiddels zijn de wensen van zowel de bezoekers van de zwembaden als de medewerkers dusdanig veranderd dat er gekeken moet worden welke functionaliteiten er momenteel geboden worden in de markt. Naast dit alles speelt het feit dat het contract met de huidige leverancier van Recreatex afloopt per 31 juli 2021. Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding voor een nieuw verkoopsysteem voor de zwembaden en de boswinkel en maakt geen deel uit van die aanbesteding. De informatie die Sport en Bos vergaart in deze marktconsultatie kan gebruikt worden bij de nadere besluitvorming over de mogelijkheden in de markt, de haalbaarheid voor de gemeente en de aanbesteding.  Aan deelneming of bijdrage in deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend en ook geen kosten voor in rekening worden gebracht. Het doel van de marktconsultatie is zicht krijgen op de (on)mogelijkheden van een verkoopsysteem voor de zwembaden en de boswinkel, met name op het gebied van:
– Kassasysteem (zwembad en boswinkel);
– Reserveringsysteem (zwembad en boswinkel);
– Website (webshop) zelfserviceklant;
– Webshop boswinkel;
– Leerlingvolgsysteem zwemles (ook voor schoolzwemmen);
– Rapportage management (incl. dashboards);
– Integratie toegangssysteem. 

 

De gemeente is geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in onder andere systemen die de gewenste functionaliteit ondersteunen. Dit geldt ook voor open source koppelingen met externe applicaties. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot:

  • Realisatie, implementatie en beheer van een verkoopsysteem en wil derhalve in de marktverkenning toetsen en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot invoering van een dergelijk systeem over te gaan en welke kosten daarmee gemoeid zijn;
  • Ook willen de gebruikersorganisaties inzicht krijgen in de fasering van een dergelijke vervanging, de doorlooptijd van de fasen en de opbouw van de kosten;
  • Tevens moet inzicht gegeven worden in de toekomstige mogelijkheden van een dergelijke oplossing voor wat betreft innovatie, doorontwikkeling en ondersteuning
  • Het doel van deze marktverkenning is om wederzijds vrijblijvend te toetsen:
  • Of de opdracht haalbaar is en de gestelde randvoorwaarden realistisch zijn;
  • Of marktpartijen interesse en mogelijkheden hebben om de opdracht uit te voeren en te realiseren;
  • In hoeverre er functioneel of technisch gespecificeerd moet worden;
  • Of er innovatieve oplossingen zijn;
  • Middels welke standaard oplossingen de gewenste functionaliteit kan worden ingevuld;
  • Welke mogelijkheden marktpartijen zien om met minder beschikbaar budget toch aan minimale eisen te kunnen voldoen;
  • Of een project inhoudelijk en financieel haalbaar is;
  • Of de markt kan voldoen aan de gestelde eisen;
  • Wat de beste te volgen inkoopstrategie is.

De gemeente heeft gekozen voor een schriftelijke en mondelinge consultatie, met een mogelijkheid voor potentiële leveranciers vragen te stellen vóór de vragenlijst wordt ingevuld. Aan de hand van de gegeven antwoorden zal een selectie van partijen die een presentatie mogen geven in de week van 17 tot en met 21 mei 2021.

Bron: Tenderned 14 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225056

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *