Marktverkenning valpreventie trainingen voor Haagse senioren – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning valpreventie trainingen voor Haagse senioren

Illustratie: pixabay.com

Indien u interesse hebt in onderstaande opdracht en beschikt over aantoonbare certificering, kunt u uw interesse bij Den Haag  kenbaar maken. Waar gaat het om:

• Het aanbieden van valpreventietrainingen op locatie aan senioren met een verhoogd valrisico;
• Het werven van voldoende deelnemers voor de valpreventietrainingen. Denk hierbij aan het inzetten van netwerk, communicatiekanalen en middelen;
• Het doorverwijzen van deelnemers naar het lokale reguliere bewegingsaanbod na afloop van de valpreventietraining;
• De valpreventietrainingen moeten in heel Den Haag (alle 8 stadsdelen) worden gegeven;
• De training moet op een toegankelijke locatie gegeven worden;
• Er moeten zowel groepstrainingen (20 personen) als individuele trainingen gegeven, waarbij het zwaartepunt ligt bij de groepstrainingen;
• De training moet gegeven worden door een trainer met een certificaat voor de valpreventietraining. De gegeven valpreventietraining moet bewezen effectief zijn. Dit betekent dat de training in ieder geval een valpreventieve beweeginterventie moet bevatten met balansoefeningen en functionele training. Geschikte voorbeelden zijn de interventies ‘In Balans’, ‘Vallen verleden tijd’ en ‘Otago’. Zie hiervoor de whitepaper ‘Wat werkt in valpreventie?’ van Veiligheid.nl https://www.veiligheid.nl/valpreventie/feiten-cijfers/whitepaper-wat-werkt-invalpreventie;
• De opdracht zal naar verwachting starten per januari 2023;
• De verwachte looptijd van de opdracht is twee jaar. Bij een succesvolle uitvoering kan de opdracht tweemaal met één jaar verlengd worden;
• De verwachting is één partij te contracteren die ervoor zorgt dat tijdens de looptijd van twee jaar minimaal 900 senioren hebben deelgenomen aan een valpreventietraining;
• Bij succesvolle uitvoering kan er mogelijk een verlenging van de opdracht voor 2025 en mogelijk voor 2026 verleend worden. Tijdens de verlengingen dienen er minimaal 1100 senioren aan een valpreventietraining te hebben meegedaan. Voor 2025 is dat 550 senioren en voor 2026 ook 550 senioren.
• De maximale waarde van de opdracht bedraagt €740.000,- exclusief BTW en inclusief eventuele verlengingen. Deze dienstverlening valt onder de SAS-dienst.

Is dit een opdracht die u goed kan uitvoeren en wilt u hier een offerte op uitbrengen? Meldt u zich uiterlijk vrijdag 12 augustus 2022 per e-mail aan bij de  contactpersonen in het consultatiedocument. Zie link onder dit artikel.
Als resultaat van de marktverkenning kan de organisatie besluiten een vervolgtraject te starten. Geïnteresseerden kunnen in dit traject worden uitgenodigd voor het doen van een offerte. Indien er meer dan vijf gegadigden op de marktverkenning reageren, zal voorafgaande aan de offerteaanvraag een leveranciersselectie plaatsvinden.
Bij een eventueel vervolgtraject zal geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktverkenning.

Bron: Tenderned vrijdag 29 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268783

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *