Marktverkenning Software Sociaal Domein GR Samenwerking Kempengemeenten – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning Software Sociaal Domein GR Samenwerking Kempengemeenten

Foto: Pixabay.com

Via de marktverkenning wil de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)  informatie verkrijgen die als input gebruikt wordt voor het inrichten van de aanbesteding. Het betreft input over bijvoorbeeld:
– Bepaling van de scope voor de aanbesteding ten behoeve van de vervanging van de huidige applicaties in het Sociaal Domein.
– Een indicatie krijgen van de incidentele en structurele kosten.
– De uitvraag laten aansluiten op de mogelijkheden van de markt.

De aanbestedende dienst wil haar huidige applicaties in het sociaal domein ontvlechten (er maken nu verschillende organisaties gebruik van dezelfde software omgeving voor het sociaal domein) en een deel van de oude omgeving vervangen door een nieuwe oplossing ‘software sociaal domein’. Hiervoor wil zij inzicht krijgen in de mogelijkheden, de doorlooptijd tot ingebruikname en raming van de kosten van een dergelijke applicatie of combinaties van applicaties.

Voor de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, samen ruim 90.000 inwoners, wordt gebruik gemaakt van één applicatie ter ondersteuning van de uitvoering Jeugdwet (JW) en Wmo en PW. Dit gebeurt op basis van twee GR’en. Met het afronden van de aanstaande aanbesteding dienen de applicaties en koppelingen volledig gesplitst voortgezet te zijn. Het betreft de GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en GR KempenPlus. KempenPlus voert
de participatiewet exclusief de bijzonder bijstand uit, GRSK voert de overige taken uit.

De aanbesteding gaat enkel over de applicaties die betrekking hebben op de Jeugdwet en de Wmo. De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) voert naast deze twee wetten ook de Schuldhulpverlening, Sociaal raadsliedenwerk en de Bijzondere Bijstand uit. Hiervoor worden andere applicaties dan de suite gebruikt, te weten Stratech (SHV), Myneva (SR) en Suite.
Er werken ongeveer 100 eindgebruikers met de applicaties Wmo en JW.

De applicatie die voor JW en Wmo wordt geselecteerd, dient per 1 januari 2024 geïmplementeerd te zijn. Dat wil zeggen dat per die datum livegang mogelijk is. Dat betekent dat de bestaande database gemigreerd is, werkpaden operationeel zijn en alle gebruikers getraind zijn. Dit vergt een strakke planning en sturing.

De systemen die momenteel gebruikt worden zijn Centric applicaties, de Suite4JW en Suite4Wmo. Zowel voor de frontoffice, toegang, indicaties en registraties staan deze applicaties centraal als ook voor de backoffice, het digitale berichtenverkeer volgens de landelijke i-Standaarden. De huidige applicaties zijn voor de eindgebruikers in het frontoffice ingewikkeld in het gebruik. Inzicht in complexe of langdurige ondersteuning vergt met de huidige applicaties veel tijd. Training en coaching is hierop voortdurend nodig. De eindgebruikers in de backoffice ervaren deze problematiek in mindere mate. Gelet op de arbeidsschaarste en de wens voor verminderde administratieve tijd (en daarmee werkdruk) is met name in het frontoffice een sterke wens om over te schakelen naar een eenvoudige en efficiënte applicatie.
De gemeenschappelijke regeling KempenPlus zal voor haar takenpakket gebruik blijven maken van de huidige applicatie waar het taakveld van de GRSK uit wordt gesplitst. De GRSK heeft een voorkeur omwille van efficiency, beheersbaarheid en kosteneffectiviteit voor één leverancier die alle gewenste functionaliteit kan leveren, eventueel met inzet van een onderaannemer. Dit biedt de gewenste wendbaarheid in een dynamische omgeving

De sterke wens wordt uitgesproken om de applicatie ook open te stellen voor inwoners via een klantportaal.

De vorm van de marktverkenning is open via een schriftelijke beantwoording van de vragen . Deelnemer wordt gevraagd bij de beantwoording de volgorde van de vragenlijst aan te houden én de antwoorden op de vragenlijst in te vullen. Dit verzoek doen wij expliciet om in de analysefase de reacties zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken. Het is toegestaan om een bijlage toe te voegen met verdere detailinformatie (b.v. schema e.d.) aanvullend op het antwoord op de vragenlijst De door u beantwoordde vragenlijst ontvangt GRSK graag uiterlijk 12 juli 2022 retour.

Bron: Tenderned dinsdag 21 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265000

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *