Belangrijke stap in project Zanddijk provincie Zeeland – Aanbestedingsnieuws

Belangrijke stap in project Zanddijk provincie Zeeland

Foto: © Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben het projectplan N673 (Zanddijk-Molendijk) vastgesteld om te komen tot een verkeersveilige en vlotte verbinding van de A58 naar Yerseke. Hiermee is een nieuwe stap gezet in dit traject.

Dit projectplan is nu aan Provinciale Staten voorgelegd. Op 22 juli nemen de Statenleden een besluit over het voorstel. Bij een positief besluit, wordt de zogenaamde definitiefase afgesloten en zal het Definitief Ontwerp gemaakt gaan worden. Een van de eerste stappen hierbij is de consultatie van de omgeving.

Eind 2020 hebben Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om de bestaande weg N673 Zanddijk – Molendijk verder uit te werken naar een verkeersveilige ontsluiting tussen de A58 en Yerseke. De plannen bestaan uit het verbreden van de bestaande Zanddijk en het vervangen van de gelijkvloerse spoorwegovergang door een viaduct. Daarnaast komt er een nieuwe verbindingsweg van de Zanddijk naar bedrijventerrein Olzendepolder in Yerseke. Zo gaat er geen vrachtverkeer meer over de Molendijk. De Molendijk zelf wordt heringericht met een maximumsnelheid van 60 km per uur en blijft in twee richten berijdbaar. Ook worden fietstunnels aangelegd onder de rotonde Nishoek en bij de Grintweg.

Bij het ontwerpen van de plannen is het verbeteren van de verkeersveiligheid prioriteit. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen aangehouden. Daarnaast is gekeken hoe de impact op de omgeving zo klein mogelijk kan blijven. Vanwege dit laatste is gekozen voor een minder breed profiel op de Zanddijk, waardoor minder gronden nodig zijn.

Na het besluit van Provinciale Staten wordt de omgeving meegenomen in de plannen en kunnen aanwonenden, belangengroepen, ondernemers en andere inwoners hun wensen en ideeën over het voorlopig ontwerp kenbaar maken. Op basis van het uiteindelijke wegontwerp start de procedure voor het bestemmingsplan, en zoekt de provincie via een aanbesteding een aannemer om het werk uit te voeren. Naar verwachting worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 2025 en 2027, afhankelijk van hoe vlot eventuele juridische procedures verlopen.

Bron: Provincie Zeeland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *