Bedrijfskleding facilitair en horeca ROC van Amsterdam – Flevoland en VO Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfskleding facilitair en horeca ROC van Amsterdam – Flevoland en VO Amsterdam

Het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) biedt meer dan 300 mbo-opleidingen aan in alle branches (behalve de agrarische branche) in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Hilversum, Hoofddorp, Almere en Lelystad. ROCvA-F is het grootste roc van Nederland én marktleider. ROCvA heeft meer dan 32.500 studenten en negen mbo-colleges. ROCvF heeft meer dan 5.500 studenten verdeeld over drie mbo-colleges in Almere en Lelystad.

Het ROCvA-F wil herkenbare en representatieve bedrijfskleding voor facilitair en horeca inkopen met een hoog draagcomfort en hiermee een bijdrage leveren aan een professionele uitstraling en een hoge kwaliteit, voor een aantal functiegroepen binnen de facilitaire diensten, horeca en incidenteel zal er ook door andere afdelingen en/of opleidingen kleding worden besteld. Daarbij wil het ROCvA-F om snel en gemakkelijk kleding te bestellen een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk bestelsysteem. Naast kwaliteit en draagcomfort heeft het ROCvA-F duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Het adviseren in, leveren en op maat maken van bedrijfskleding ten behoeve van een aantal functiegroepen binnen de facilitaire diensten, horeca en incidenteel andere opleidingen en/of afdelingen. Daarnaast het verzorgen van levensduur verlengende activiteiten en het optimaal inzetten van onderdelen/ materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur.
Het ROCvA-F vraagt in een basis assortiment met de meest voorkomende artikelen. Het ROCvA-F wenst binnen het basis assortiment maximaal bij te dragen aan kwaliteit en draagcomfort en verwacht hiermee dat de opdrachtnemer zo goed mogelijk inspeelt op de wensen en behoeften. Echter, gezien de omvang van het ROCvA-F en de persoonlijke voorkeuren van de dragers vallen naar verwachting niet alle wensen te ondervangen in een basis assortiment. Opdrachtnemer is in staat om naast dit
basis assortiment, een uitgebreider assortiment aan te bieden om in te spelen op andere wensen en behoeften. In het kader van duurzaamheid en kapitaalvernietiging wil het ROCvA-F benadrukken dat bedrijfskleding dragende medewerkers niet per direct allemaal nieuwe bedrijfskleding nodig hebben. Buiten de scope van deze aanbesteding: sportkleding, technische & veiligheidskleding, kleding t.b.v. evenementen, kleding t.b.v. overige opleidingen (zoals zorg & welzijn, mode, veiligheid, toerisme & recreatie etc.), kleding van leveranciers.

De omvang van de opdracht is nog niet te bepalen. De spend voor Bedrijfskleding facilitair en horeca betrof ongeveer €490.000,- inclusief BTW over vier jaar. De opdracht betreft het leveren van bedrijfskleding gedurende maximaal  jaar ten behoeve van medewerkers in de genoemde functiegroepen. Op dit moment gaat het totaal om circa 215 medewerkers in deze functiegroepen. De medewerkers van de functiegroepen schoonmaak en catering (binnen de schoonmaakovereenkomst) zijn buiten beschouwing gelaten, aangezien dit uitsluitend voor een korte periode binnen de overeenkomst van toepassing zal zijn.
Aan deze aantallen en bedragen in deze leidraad en alle bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en bieden geen enkele garantie voor te realiseren omzet.

De aanbesteding zal leiden tot een overeenkomst met maximaal één leverancier. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal acht jaar en vangt aan op 1 februari 2024. Na afloop van de initiële periode van vier jaar kan er door het ROCvA-F maximaal twee keer met twee jaar verlengd worden. Motivering om te kiezen voor een langere looptijd bij de overeenkomst, heeft te maken met de investeringen van kleding, het inzetten van duurzaamheid in de kleding en het inregelen van het
online bestelproces. Op basis van de Aanbestedingswet en het Inkoop & Contractmanagement Beleid van ROCvA-F is
gekozen een Europese procedure te volgen. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteits-duurzaamheidsverhouding(BPKDV).

Bron: Tenderned donderdag 22 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301614

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 juni 2023

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *