Marktverkenning Crisisinterventie Jeugd – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning Crisisinterventie Jeugd

©Goran Horvat
source: Pixabay

De gemeente Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben zich regionaal verbonden om gezamenlijk de niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te kopen. De vijf gemeenten vormen de regio West-Brabant Oost (WBO). Vanaf 1 januari 2015 werken de gemeenten van WBO samen bij de inkoop van de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp, waaronder ook de crisiszorg voor jeugd. De Gemeente Breda (opdrachtgever) koopt deze dienstverlening namens de vijf gemeenten in en is de formele
opdrachtgever.

Deze marktverkenning is specifiek gericht op de eerste interventie na een melding van een acute situatie bij een jeugdige, waarin onmiddellijke actie nodig is en een inschatting gemaakt moet worden of en welke hulp noodzakelijk is. Deze eerste interventie vatten wij hierna samen onder de noemer crisisinterventie. De specialistische crisiszorg (ambulante spoedhulp en crisisopvang) die na deze crisisinterventie voor de jeugdigen beschikbaar moet zijn wordt door WBO via andere contracten ingekocht. Het organiseren van crisisinterventie en de inzet van crisiszorg voor jeugdigen is onlosmakelijk verbonden met de brede visie op crisiszorg in West-Brabant. De visie gaat naast een preventieve aanpak uit van integrale en intersectorale crisiszorg voor 0-100 jaar, waarbij één crisismeldpunt is ingericht dat 7×24 uur bereikbaar is voor burgers en professionals.
Dit crisismeldpunt, ondergebracht bij Veilig Thuis, is er voor crisissituaties bij zowel jeugdigen als volwassenen waarbij onmiddellijk professioneel handelen nodig is om veiligheid te herstellen en de situatie te normaliseren. Het meldpunt ontvangt de melding, beoordeelt of triageert, bepaalt of er sprake is van een crisis en zo ja welke expertise passend is om ter plaatse een juiste inschatting van de crisissituatie te kunnen maken, de situatie waar mogelijk te de-escaleren en de juiste interventie
en zorg te kunnen inzetten.

Als onderdeel van de voorbereiding voor een Europese aanbesteding Crisisinterventie Jeugd regio West-Brabant Oost is besloten om voorafgaand een marktverkenning te houden. Deze marktverkenning heeft als doel om kennis en ervaring op te doen over de markt met betrekking tot de uitvoering van de gevraagde dienst. WBO is van plan een (Europese) aanbesteding te houden voor de volgende dienstverlening:

Het 24/7 uitvoeren van crisisinterventies in de regio WBO voor jeugdigen van 0-18 jaar die in acute
onveiligheid zijn, indien als zodanig getrieerd door het crisismeldpunt.

Alle geïnteresseerde deelnemers worden uitgenodigd om een schriftelijke reactie te geven. Mochten uw antwoorden op de vragen vertrouwelijke informatie bevatten dit graag aangeven bij de beantwoording.  Deze verkenning is voornamelijk bedoeld om een paar specifieke vragen aan de leveranciers voor te leggen. De input die marktpartijen geven kan WBO gebruiken in de voorbereiding van de aanbesteding. De marktverkenning zal door middel van een schriftelijke inventarisatie, worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen eventuele deelnemers worden uitgenodigd om mondeling de schriftelijke reacties toe te
lichten.
 Voor een mondelinge toelichting is op dit moment nog geen datum bekend. wel moeten de schriftelijke antwoorden uiterlijk 7 juni 2021 10.00 uur ingeleverd zijn.  Vragen over deze verkenning kunt u stellen via de vragenmodule (Negometrix) tot en met 27 mei 2021, 09.00 uur.

Bron: Tenderned 18 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *