Marktdialoog: Koplopermarkt voor duurzaam asfalt – Aanbestedingsnieuws

Marktdialoog: Koplopermarkt voor duurzaam asfalt

Foto: Pexels.com

Rijkswaterstaat heeft de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. De transitie die hiervoor nodig is wordt vormgegeven binnen 4 transitiepaden:

  • 1. Bouwplaats en bouwlogistiek;
  • 2. Kunstwerken;
  • 3. Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud;
  • 4. Wegverharding.

Bij het vormgeven van deze transities geldt:

 • – Het vertalen van beleidsambities naar uitvoeringsstrategieën;
 • – Het opnemen van klimaatneutrale en circulaire doelstellingen in projectopdrachten;
 • – kennis- en ontwikkelingsprogramma’s en het aanreiken van nieuwe kennis, kaders en werkwijzen;
 • – Het stimuleren van koplopers door als launching customer op te treden en opschalingsstrategieën te ontwikkelen;
 • – Het belonen van koplopers in contracten op basis van milieu kosten indicator;
 • – Het meenemen van het peloton door gaandeweg de contracteisen t.a.v. duurzaamheid aan te scherpen.

De aanstaande marktdialoog Koplopermarkt voor duurzaam asfalt op 29 mei richt zich op een dialoog c.q. afstemming over het belonen van koplopers in de asfalt keten. Door meer ruimte te geven aan koplopers op het gebied van de productie en aanleg van gevalideerde duurzame
asfalt mengsels, beoogt Rijkswaterstaat in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken in de volledige asfalt keten. Ron Peddemors, de programmamanager van dit programma, heeft deze ambitie en aanpak gepresenteerd tijdens de asfaltdag (10 december 2019) en tijdens de week van de circulaire economie (4 februari 2020). Met de aankomende marktdialoog Koplopermarkt voor duurzaam asfalt op vrijdag 29 mei wordt een vervolg gegeven aan deze contactmomenten met de keten.

Met deze marktdialoog, gericht op het creëren van ruimte voor koplopers, beoogt Rijkswaterstaat:

Het meenemen van ketenpartners in de ervaren problematiek en de daarvan afgeleide doelen en beoogde aanpak, in de aanstaande markttransitie.
– Het toetsen van uitgangspunten en aannames van de concept aanpak;
– Het consulteren van de markt op open vraagstukken en uitwerking van de aanpak;

Met het creëren van een markt specifiek voor koplopers op het gebied van duurzaam asfalt geven we invulling aan de volgende doelstellingen:
– Het inkopen van duurzaam asfalt;
– Het realiseren van een voldoende Return On Investment voor ketenpartners voor het ontwikkelen van duurzaam asfalt.
De uitkomst van deze koploper aanpak, waar deze marktdialoog over gaat, is niet bedoeld voor slechts één specifiek project, zoals bij een klassieke marktconsultatie maar van strategische aard. De koploperaanpak zal onderdeel worden van meerdere projecten waarbij hogere eisen gesteld gaan worden aan de duurzaamheid van het asfalt. Variërend van projecten die nu in voorbereiding zijn, tot projecten die pas over een langere tijd worden aanbesteed. Zodat de ambities voor 2030 worden behaald.
De marktdialoog start plenair met een korte presentatie van de aanleiding en doelstellingen van Rijkswaterstaat, het transitiepad wegverhardingen en het “creëren van ruimte voor koplopers”.

De marktdialoog vindt plaats in de ochtend van vrijdag 29 mei, het definitieve programma wordt een week van te voren bekend gemaakt via TenderNed. Vanwege de restricties die COVID-19 met zich meebrengt, zal de marktdialoog volledig middels videobellen worden gefaciliteerd. Graag ontvangt RWS suggesties voor onderwerpen die aan de orde moeten komen tijdens de marktdialoog van belanghebbenden.

U kunt zich voor deze digitale marktdialoog middels TenderNed Berichten opgeven waarbij RWS er van uit gaat dat er max. 2 personen per aanmelder deelnemen.

Bron: Tenderned 11 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194578

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *