Roermond houdt aanbesteding afvalinzameling – Aanbestedingsnieuws

Roermond houdt aanbesteding afvalinzameling

Roermond heeft via TenderNed een aanbesteding gepubliceerd voor de inzameling van huishoudelijk afval, waaronder plastic. De initiële looptijd bedraagt 6 jaar. Optioneel kan opdrachtgever de opdracht 2 keer met 3
jaar verlengen

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer. Het betreft een aangaan van een langdurige samenwerking aangaande het inzamelen van het huisvuil binnen gemeente Roermond, met inachtneming van de daarvoor opgestelde gemeentelijke doelstellingen en bijbehorende Programma van Eisen/ uitgangspunten.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Dienst Limburg Rijkswaterstaat

De aanbesteding is 8 mei gepubliceerd, als rectificatie/kennisgeving. TenderNed meldt dat nog 34 dagen kan worden ingeschreven. Met de rectificatie is de inschrijfdatum een week opgeschoven. De oorspronkelijke aanbesteding dateerde van 19 april.

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Te lezen:

Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194567;section=7#detail-publicatie:linkS7

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *