Marktdag railterminal Gelderland Valburg – Aanbestedingsnieuws

Marktdag railterminal Gelderland Valburg

Impressie:© Provincie Gelderland

Provincie Gelderland gaat begin 2022 de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland in Valburg (gemeente Over Betuwe) aanbesteden. In de voorbereiding hierop organiseren wij op 12 oktober 2021 een marktdag voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie.

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 7 juli 2021 het inpassingsplan Railterminal Gelderland vastgesteld. Het inpassingsplan is het ruimtelijk kader voor zowel de ontwikkeling van de terminal zelf als de ontsluiting en inpassing en maakt de aanleg en exploitatie van de railterminal mogelijk.

Op de terminal in Valburg kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Hiermee wordt bijgedragen aan een reductie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer over het spoor. Het terrein van de toekomstige railterminal wordt aangesloten op de Betuweroute en het naastgelegen containeruitwisselpunt. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Dit geldt ook voor de werkzaamheden om het railterminalterrein te ontsluiten via een nieuwe ontsluitingsweg vanaf Rijksweg Zuid. De provincie neemt de kosten voor ontsluiting via spoor en weg voor haar rekening. Naar verwachting is het toekomstig terminal terrein eind 2023 bereikbaar. De toekomstige exploitant kan dan het terminalterrein, nadat de provincie deze bouwrijp heeft gemaakt, vanaf begin 2024 aanleggen en daarna exploiteren.

In de aanloop naar de aanbesteding, organiseert de provincie een marktdag. Deze marktdag is bedoeld voor alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland én die in staat zijn om hierin een dragende rol te spelen. Tijdens de marktdag verstrekken we informatie en gaan we graag in gesprek over de uitgangspunten voor de aanleg, de kaders voor de exploitatie op de terminal, de procedures, de aansluiting op de Betuweroute, zeilend binnenkomen en de concessie- en erfpachtovereenkomst die we willen afsluiten. Met deze informatie kunnen bedrijven zich voorbereiden op de aanbesteding van begin 2022.

U bent van harte uitgenodigd
Wanneer:   12 oktober 2021
Tijdstip:     13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Plaats:       Arnhem

Vanwege de geldende coronamaatregelen vragen we om u aan te melden met maximaal twee personen per onderneming. Hiervoor kunt u een mail sturen aan aanbestedingen_uw@gelderland.nl  onder vermelding van ‘marktdag RTG’, uw (bedrijfs)naam, aantal personen (één of twee) en de contactgegevens van de aangemelde personen. Na uw aanmelding ontvangt u nadere informatie over de marktdag. Als wij vanwege corona de opzet van de marktdag moeten aanpassen, dan zullen wij u daar uiteraard tijdig over informeren.

Na afloop van de marktdag plaatsen wij een verslag, de presentaties en ander materiaal van de marktdag op www.railterminalgelderland.nl. Bezoek deze site ook voor meer achtergrondinformatie.

Bron: Tenderned zaterdag 18 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238535

1 thought on “Marktdag railterminal Gelderland Valburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *