Marktconsultatie bruggen oranje loper Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bruggen oranje loper Amsterdam

Foto: Pixabay, Marko Zirdum

De gemeente Amsterdam staat voor de opgave de komende jaren fors te investeren in de Amsterdamse bruggen en kades. In dit kader bereidt zij zich onder andere voor op het in een programmatische aanpak vernieuwen van negen bruggen op het traject van Raadhuisstraat tot Mercatorplein: project Bruggen Oranje Loper. Het gemeentebestuur dient nog te besluiten over de prioritering en scope van de opgave. Indien college en gemeenteraad instemmen, Is Amsterdam voornemens in het tweede kwartaal van 2019 het project Bruggen Oranje Loper aan te besteden, in de vorm van een Bouwteam.

In 2016 is een 1e marktconsultatie gehouden voor de toenmalige scope. Die scope is inmiddels achterhaald. Voor de volledigheid en vanuit transparantie is het verslag van deze 1e marktconsultatie ter informatie toegevoegd als bijlage 1 in de nieuwe marktconsultatie, zie link onder dit artikel.

Vanwege de essentiële scope wijzigingen en de verstreken periode sinds 2016, heeft het projectteam de behoefte om marktpartijen te informeren en input op te halen over de voorgenomen aanbesteding. De gemeente Amsterdam hecht grote waarde aan de mening van de geïnteresseerde marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.

De marktconsultatie is in beginsel bedoeld voor partijen welke in aanmerking komen voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de civiele scope van de 9 bruggen. De consultatie zal zo ingericht zijn, dat voor dit deel van de scope specifieke onderwerpen voorbereid worden waar reflectie vanuit de marktpartijen zal worden gevraagd.

Indien u wilt deelnemen aan deze marktconsultatie verzoeken wij u om voor maandag 25 februari 2019 de deelnemers op te geven bij Nathalie Spiekerman, emailadres wederom in de link onderaan.

De marktconsultatie vindt plaats op dinsdag 5 maart 2019 van 13:00 tot 17:00 uur. De locatie zal in Amsterdam zijn, maar exact waar is nog niet bekend. Dit zal bekend gemaakt worden met de bevestiging van deelname na aanmelding.

Lees ook:  https://www.parool.nl/amsterdam/veel-amsterdamse-bruggen-in-slechte-staat~a4622512/

en Amsterdam gunt controle bruggen aan Antea

https://www.parool.nl/amsterdam/veel-amsterdamse-bruggen-in-slechte-staat~a4622512/

Onze Vlaamse vrienden doen er nog een schepje bovenop https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190207_04159288

Voor meer informatie over de marktconsultatie, de bijlage met de eerdere marktconsulatie en het aanmeldadres

Bron: Tenderned, 7 februari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158070;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *