Marktconsultatie Westerschelde Ferry – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Westerschelde Ferry

Foto: © Westerschelde Ferry B.V.

Het openbaar vervoer in Zeeland bestaat uit het spoorvervoer, het regionaal openbaar vervoer per bus en de Westerschelde Ferry. Het ministerie van I&W is opdrachtgever van het spoorvervoer. Enkel het middendeel van Zeeland is direct ontsloten met de spoorverbinding Vlissingen – Roosendaal. De provincie Zeeland is OV-autoriteit en daarmee verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer in Zeeland. Dit regionale openbaar vervoer is aanbesteed door de provincie Zeeland in de concessie openbaar vervoer over de weg Zeeland 2015 – 2024. De huidige openbaar vervoer concessie Zeeland bestaat uit bussen die zowel steden verbinden als kernen ontsluiten. 

De Westerschelde Ferry is het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens. Deze verbinding speelt een belangrijke rol in het gehele OV-netwerk, maar is geen deel van de concessie voor openbaar vervoer per bus. Voor de veerverbinding is door de provincie een aparte concessie verleend. De huidige concessie loopt tot en met 31 december 2023. Uitvoering van de verbinding gebeurt door de Westerschelde Ferry BV. De Westerschelde Ferry BV telt momenteel 47 medewerkers. De provincie is enig aandeelhouder. De Westerschelde Ferry is maatschappelijk van betekenis voor onder meer het toerisme en het onderwijs. Een vlotte, betrouwbare en plezierige dienstregeling en de beleving van de reiziger tijdens de overtocht zijn bepalend voor de beeldvorming. De veerdienst wordt momenteel met twee veerboten uitgevoerd die zijn ingericht voor voetgangers en (brom)fietsers.

Zeeland ziet deze marktconsultatie als een mogelijkheid om vroegtijdig in contact te komen met belanghebbenden voor de uitvoering van de verbinding Vlissingen – Breskens vanaf 2024. Met de marktconsultatie wil de provincie marktpartijen laten reflecteren op de wijze waarop de huidige verbinding wordt uitgevoerd, met als doel de input te gebruiken voor de nadere uitwerking van de uitgangspunten voor de toekomstige verbinding. De provincie stelt het dan ook zeer op prijs wanneer marktpartijen met het beantwoorden van de vragen in deze consultatie een bijdrage willen leveren aan het verkrijgen van de door Zeeland gewenst inzage. Zeeland wenst via deze marktconsultatie antwoord op de volgende centrale vraag:
Ziet de markt mogelijkheden om vanaf 2024 een veerverbinding tussen Vlissingen – Breskens aan te bieden voor scholier, forens en toerist met de huidige twee veerboten?
  Daarnaast staat de provincie open voor alternatieve mogelijkheden om voor de langere termijn in een verbinding tussen Vlissingen – Breskens te voorzien, waarbij in het geval van het vervroegd afstoten, of eerder vervangen, van de huidige schepen, rekening wordt gehouden met de boekwaarde van de huidige schepen. Dit om een boekverlies te voorkomen.

Aan geïnteresseerde marktpartijen wordt gevraagd om in eerste instantie schriftelijk antwoord te geven op de vragen in het marktconsultatiedocument. Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de vragen kan de provincie één of meerdere
marktpartijen uitnodigen voor een aanvullend gesprek, maar de provincie is hier niet toe gehouden. Deze gesprekken vinden plaats op
in de week van 6 tot en met 10 september 2021 via MS Teams. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zichzelf aanmelden voor deze marktconsultatiegesprekken.

Bron: Tenderned 23 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230972

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *