Horecadienstverlening Rijn IJssel – Aanbestedingsnieuws

Horecadienstverlening Rijn IJssel

Foto: pixabay.com

Rijn IJssel biedt een breed scala aan (beroeps)opleidingen. Van automonteur tot ziekenverzorgende. Van artiest tot zelfstandig horecaondernemer. De opleidingen worden nu verzorgd op locaties in Arnhem, Bemmel, Dieren, Elst (Gld.), Renkum, Nijmegen, Ulft, Wageningen en Zevenaar. Er zijn 1.250 medewerkers in dienst bij Rijn IJssel. Rijn IJssel is als organisatie sterk in beweging; niet alleen met de ontwikkeling van een geheel nieuwe vorm van onderwijs, maar ook met de ontwikkeling van de fysieke omgeving die daarbij hoort. Momenteel is de uitrol van het masterplan huisvesting, waarin staat beschreven hoe de
vastgoedportefeuille van Rijn IJssel zich de komende periode ontwikkelt, in volle gang. Zo zal vanaf de zomer van 2021 een grootschalige verhuizing plaatsvinden. 3 onderwijsclusters, alle stafdiensten en het college van bestuur verhuizen van in totaal 5 locaties naar nieuwe gebouwen op een ‘campus’. 

Omdat deze huisvesting naar een campus een geheel nieuwe situatie is voor Rijn IJssel, is voor de invulling van de horecavoorzieningen een horecaconcept ontwikkeld, dat beschrijft op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de voorzieningen op deze campus. Bedoeling is om in de toekomst de wijze van horecadienstverlening op andere, daarvoor in aanmerking komende locaties van Rijn IJssel, binnen de beschikbare middelen en  mogelijkheden, aan te laten sluiten op dit ontwikkelde concept. In de basisvoorzieningen m.b.t. tot de inrichtingen van de beschikbare keukenruimtes wordt door Rijn IJssel voorzien. Het betreft hier de zgn. aarde- en nagelvaste apparatuur. De nieuw te contracteren partner behoeft op dit gebied niet te investeren. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat de nieuwe partner zelf in alle overige apparatuur en hulpmiddelen voorziet die hij ten behoeve van haar dienstverlening meent in te moeten zetten. Daarnaast ligt de dienstverlening rondom horeca binnen Rijn IJssel op dit moment door de COVIDcrisis nagenoeg stil, op het beheer van wat verkoopautomaten na. Rijn IJssel heeft behoefte aan het vinden van een partner die de mogelijkheid biedt om bij enige versoepeling van maatregelen in een soort groeiscenario de dienstverlening op te pakken en gefaseerd uit te breiden.

De te contracteren partij dient op basis en binnen de mogelijkheden van het nieuw ontwikkelde horecaconcept van Rijn IJssel de totale horecadienstverlening op een kwalitatief goede en flexibele wijze te organiseren binnen de daarvoor in aanmerking komende panden/locaties van Rijn IJssel. Hierbij dient deze partij, als servicegerichte ondernemer, Rijn IJssel te adviseren bij de vertaling van het voor de toekomstige campus ontwikkelde concept naar een formule voor de andere locaties van Rijn
IJssel, op zodanige wijze dat de wensen/eisen van gebruikers van de voorzieningen (deelnemers, medewerkers en bezoekers) zo optimaal mogelijk worden gerealiseerd. Op basis van partnerschap dient de partij vervolgens telkens in overleg met opdrachtgever te werken aan optimalisatie van de dienstverlening.

De scope van de opdracht omvat:

Rijn IJssel wenst een betrouwbare samenwerking aan te gaan met een dienstverlener die binnen
de panden van Rijn IJssel, op basis van het voor de toekomstige campus nieuw ontwikkelde horecaconcept, de horecadienstverlening binnen de gestelde mogelijkheden kwalitatief goed en flexibel
organiseert, waarbij servicegericht ondernemen voorop staat en prijsstelling marktconform is.
De horecadienstverlening binnen Rijn IJssel is ondersteunend aan het primaire proces en dient
derhalve te voldoen aan de verwachtingen die daaraan gesteld worden door zowel Rijn IJssel als
onderwijsinstelling en werkgever als door deelnemers, medewerkers en bezoekers.
Rijn IJssel wil graag blijven aansluiten op de actuele verwachtingen vanuit de gebruikers ten
aanzien van de aangeboden horecavoorzieningen, vaak gebaseerd op (maatschappij brede) trends
en ontwikkelingen, en verwacht in dat kader dat de nieuwe partij hierin een partnerrol gaat
vervullen. De te contracteren partij zal de bijbehorende adviseursrol aan moeten nemen.
Aanvullend aan de doelstellingen wenst Rijn IJssel dat opdrachtnemer aan een aantal subvoorwaarden voldoet. Het betreft hier voorwaarden op het gebied van: gezondheid, kwaliteit en
sociale-, personele – en financiële doelstellingen en ondernemerschap.

Er is geen sprake van overnameverplichtingen jegens personeel van de vorige horecadienstverlener bij Rijn IJssel.
Tijdens de vorige contracten is door Rijn IJssel één van haar personeelsleden op basis van een detachering aan het personeelsbestand van de toenmalige horecadienstverlener toegevoegd. Rijn IJssel zou die optie ook graag voor de nieuw te sluiten overeenkomst open houden. Hierop wordt in de gunningsfase nader ingegaan.

De overeenkomst is een dienstverleningsovereenkomst voor de duur van vijf jaar met optie totverlenging van tweemaal één jaar. De overeenkomst is tussentijds, wederzijds, te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Rijn IJssel hanteert de aanbestedingsprocedure prijsvraag. Deze Europese aanbesteding wordt via de openbare procedure uitgevoerd en verloopt in twee fasen:
Fase 1: Prijsvraag (Selectiefase) 

Fase 2: Gunningsfase (onderhandelingsprocedure zonder aankondiging)

Het is het voornemen dat deze aanbestedingsprocedure zal leiden tot gunning aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding en derhalve de economisch meest voordelige inschrijving. 

Bron: Tenderned 23 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231003

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *