Marktconsultatie WCAG – het Kadaster – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie WCAG – het Kadaster

De dienst voor het Kadaster en de openbare registers (het Kadaster), wenst door middel van deze marktconsultatie een duidelijk beeld te krijgen in het marktaanbod van oplossingen en mogelijkheden op het gebied van het verzorgen van WCAG audits conform de geldende WCAG wetgeving (niveau AA). Daarnaast wenst het Kadaster inzicht in de mogelijkheden van Aanvullende dienstverlening, zoals advies en training van personeel. Het Kadaster is op zoek naar product en marktinformatie over audits voor de WCAG en aanvullende diensten die hiervoor aangeboden kunnen worden ten behoeve van een mogelijke aanbesteding voor dergelijke diensten. Het Kadaster maakt voor haar dienstverlening veelvuldig gebruik van externe websites, inclusief de daarbij behorende PDF documenten, applicaties waarop belangrijke informatie ontsloten wordt voor burgers en bedrijven. Het gaat om 10 grote en 20 kleine publiekssites, ook 2 native app’s, zowel voor IOS en Android. Er zitten verder nog ongeveer 60 applicaties, 30 kleine, 20 middel groot en 10 grote, achter een inlog (Mijn Kadaster). Per 1 juli 2018 is de WCAG een wettelijke verplichting. Voor iedere website is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld waarin is opgenomen of aan de wet voldaan wordt en als dat niet het geval is wanneer er wel aan de wet voldaan wordt. Nog niet alle toegankelijkheidsverklaringen zijn gemaakt op basis van een externe audit. Om te controleren of het Kadaster voldoet aan de WCAG zijn het uitvoeren van externe audits noodzakelijk.

Behalve het doen van audits gaat het ook om het helpen om de websites WCAG bestendig te maken door expertise in te brengen en het opleiden van mensen. Het gaat dan om opleiding en advies op het gebied van front-end ontwikkeling, design, content en algehele bewustwording binnen de organisatie. Te denken valt aan het helpen opzetten van beleid en een systeem voor training en opleiding zodat dat onderdeel wordt van de onboarding voor bepaalde en/of nieuwe functies. Ook hoort het Kadaster graag welke dienstverlening door de markt nog meer geboden kan worden op het gebied van de WCAG.

Deze marktconsultatie bestaat uit een vragenlijst die door u beantwoord kan worden. Indien u vragen heeft over deze marktconsultatie kunt u deze via Tenderned aan ons sturen. Het Kadaster zal deze vragen beantwoorden en geanonimiseerd op Tenderned plaatsen. Indien er na het indienen van de schriftelijke beantwoording aanvullende vragen zijn, zullen deze worden toegestuurd aan alle partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Het Kadaster behoudt zich het recht voor een mondelinge toelichting te vragen bij een of meerdere respondenten naar aanleiding van de ingediende beantwoording. Indien dit van toepassing is zal hierover contact met u worden opgenomen. Het Kadaster vraagt u de beantwoording in de Nederlandse taal te doen. Tevens verzoekt het Kadaster de vragen kort en bondig te beantwoorden en in de beantwoording geen gebruik te maken van doorverwijzingen via “link’s”.

Bron: Tenderned dinsdag 6 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281803

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *