Marktconsultatie warmtebeeldcamera’s op tankautospuiten – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie warmtebeeldcamera’s op tankautospuiten

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Het betreft hier een marktconsultatie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)/Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) in het kader van de voorgenomen aanbesteding “warmtebeeldcamera’s”. De marktconsultatie wordt uitgevoerd door het IFV/FLIB ten behoeve van circa 10 tot 12 deelnemende Veiligheidsregio’s in Nederland. De omvang van de aanbesteding is nog niet bekend, maar zal duidelijk zijn bij de start van een aanbestedingsprocedure.

De veiligheidsregio’s hebben behoefte aan warmtebeeldcamera’s. De hoeveelheid verschilt per deelnemer. De huidige raamovereenkomst is afgelopen op 6 juli 2020 waardoor een landelijke aanbesteding georganiseerd zal worden voor het verkrijgen van warmtebeeldcamera’s. De FLIB is voornemens één perceel te hanteren voor deze opdracht:

Het doel van de marktconsultatie is om kennis te verkrijgen van de markt van warmtebeeldcamera’s op een TS (tankautospuit).  Ter toelichting: Een warmtebeeldcamera is bestemd voor het detecteren van temperatuur verschillen tijdens:

  • Brandbestrijding, opsporen van slachtoffers, brandhaarden en /of hotspots in een met rook gevulde ruimte binnen en buiten.
  • Optreden bij incidenten met ( milieu) gevaarlijke stoffen.
  • Realistisch oefeningen met hoge temperaturen.De warmtebeeldcamera wordt gebruikt bij inzetten, oefeningen en alle relevante werkzaamheden van de brandweer, waarbij blootstelling aan hoge temperaturen, rookgassen en vocht niet uitzonderlijk is. Hierna omschreven als normaal brandweer gebruik.( voor meer informatie www.Brandweer.nl/ons-werk)

 

Het doel van de marktconsultatie uit onderstaande subdoelen:

  •     inzicht te verkrijgen in de trends en ontwikkelingen op de markt en bij de leveranciers in de huidige stand van techniek en gebruiksgemak van warmtebeeldcamera’s;
  •     inzicht te verkrijgen in hoe de leveranciers omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  •     eenduidig en objectief informatie vergaren;
  •     met de markt te kunnen spiegelen;
  •     leveranciers stimuleren om ideeën en oplossingen in te brengen in het kader van de voorbereiding van de Europese aanbesteding;
  •     een beeld te krijgen van de omvang van de markt; en
  •     het kunnen bepalen van een aanbestedingsstrategie.

Tijdens de marktconsultatie wordt u ruimte geboden kennis en ideeën uit te wisselen en vragen te stellen. Tijdens de marktconsultatie wordt u ruimte geboden om een warmtebeeldcamera te tonen welke volgens u het beste passen bij de uitvraag conform het gestelde in het marktconsultatiedocument. Tevens kan kennis worden genomen (schouw) van huidige toepassing op voertuigen. De productpresentaties zullen plaats vinden op 26 en 27 oktober 2020 (indien nodig), Brandweerkazerne Geldermalsen, Rijkstraatweg 62, Geldermalsen. Indien de Covid-19 maatregelen verlengd worden kan het zijn dat de productpresentaties in digitale vorm plaatsvinden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd als dit het geval is.

U dient zich aan te melden vóór 19 oktober voor 11.00 uur via TenderNed. Per leverancier zijn er maximaal 2 personen welkom tijdens de marktconsultatie. Tevens wordt verzocht om uiterlijk voor genoemde datum en tijd van aanmelding de vragenlijst uit het aanbestedingsdocument kort en bondig te beantwoorden aan de hand van het bij de documenten gevoegde antwoordformulier.

Bron: Tenderned 6 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207550

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *