Levering cirkelmaaiers Heerenveen – Aanbestedingsnieuws

Levering cirkelmaaiers Heerenveen

Foto: Pixabay.com/Klappe

De gemeente Heerenveen wenst ter vervanging van de huidige Toro 4010 cirkelmaaiers twee nieuwe cirkelmaaiers aan te schaffen. Daarnaast wil de gemeente met deze aanbesteding optioneel nog twee cirkelmaaiers aanschaffen. De gemeente maait niet alleen grote velden, maar ook smalle stroken welke tussen verhardingen liggen. Hiervoor zoekt de gemeente een cirkelmaaier die hiervoor geschikt is. De eerste twee cirkelmaaiers dienen geleverd te worden voor 1 maart 2021. Optioneel kunnen er later nog twee cirkelmaaiers gevraagd worden. De gemeente is niet verplicht om de laatste twee cirkelmaaiers af te nemen. Deze opdracht dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden, eisen en uitgangspunten zoals neergelegd in de offerteaanvraag (en nota’s van inlichtingen),
inclusief de bijgevoegde overeenkomst met inkoopvoorwaarden. 

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd middels een Europese openbare procedure conform artikel 2.26 van de Aanbestedingswet 2012.
Het uitvoeren van een openbare procedure houdt kort gezegd in dat elke gegadigde direct een inschrijving kan indienen, gebaseerd op de onderhavige offerteaanvraag met bijbehorende documenten.

Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een praktijktest door het beoordelingsteam van de gemeente Heerenveen. Nadere gegevens over de beoordeling van de praktijktest is terug te vinden in de offerteaanvraag. De praktijkbeoordeling is bedoeld om te beoordelen hoe een het voertuig functioneert én ervaren wordt door de medewerkers van de aanbestedende dienst. Deze medewerkers moeten er een lange periode mee werken. Daarnaast is het doel om te verifiëren of het voertuig voldoet aan de gestelde eisen en aan de beantwoording van de kwalitatieve gunningscriteria door de inschrijver. Hierbij worden uitsluitend de eisen/gunningscriteria beoordeeld c.q. gecontroleerd die tijdens de praktijkbeoordeling waarneembaar zijn. Tijdens een verificatieoverleg met de winnende inschrijver wordt het onvoorwaardelijk
voldoen aan alle gestelde eisen nogmaals geverifieerd.

De gemeente moedigt – daar waar mogelijk/gewenst – innovatie aan. Bij innovatiegericht inkopen wordt bijvoorbeeld gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de gemeente ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’, maar ook om innovatie in de bedrijfsvoering. In het kader van deze aanbesteding verzoeken wij u bij uw inschrijving schriftelijk aan te geven wat u als bedrijf doet aan innovatie. Dit is vormvrij, de gemeente wenst een beeld te krijgen van innovatieve oplossingen. De schriftelijke toelichting dient bij de
inschrijvingsdocumenten op TenderNed geupload te worden. Hiertoe dient u de bijlage te gebruiken,
Format Toelichting Innovatie.
Let wel: de toelichting op innovatie betreft geen gunningscriterium en wordt niet beoordeeld. Het is pure marktinformatie voor de gemeente om zich een beeld te verschaffen van innovatie binnen de betreffende branche. De toelichting is geen verplichting.

Bron: Tenderned 6 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207608

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *