Marktconsultatie VTH applicatie – gemeente De Ronde Venen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie VTH applicatie – gemeente De Ronde Venen

Foto: Pixabay.com

De gemeente De Ronde Venen wil een nieuwe VTH applicatie aanschaffen omdat de processen rond vergunningverlening gaan veranderen. De gemeente zoekt een passende oplossing voor vergunningen, toezicht en handhaving. De oplossing moet, vanzelfsprekend, geschikt zijn voor de nabije veranderingen als gevolg van de Omgevingswet. De applicatie moet in 2023 compleet geïmplementeerd zijn. We streven naar een livedatum op 1 oktober 2023. Service en onderhoud zullen deel uit maken van de opdracht.  De gemeente en RIJK (Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland) werken momenteel aan het opstellen van de aanbestedingsstrategie. Zij gaan daarbij op dit moment uit van de volgende uitgangspunten:
• De opdracht wordt als één opdracht en één aanbesteding in de markt gezet. Afhankelijk van de uiteindelijke scope van de opdracht worden dan mogelijk opdrachten samengevoegd.
• De aanbesteding wordt uitgezet via een Europese openbare aanbestedingsprocedure.
• Het gunningscriterium “Economische Meest Voordelige Inschrijving”, beste prijs/kwaliteit verhouding wordt toegepast.
• GIBIT 2020 wordt gebruikt als basis voor de op te stellen overeenkomst.
• De beoogde initiële duur van de overeenkomst is nader te bepalen, maar zal waarschijnlijk tien jaar bedragen inclusief meerdere opties om de overeenkomst te verlengen.

De gemeente wil een goed beeld krijgen van wat er mogelijk is en wat er leeft in de markt. Zo helpt het om de eisen en eigenschappen van de gevraagde dienstverlening zo te formuleren dat de markt op een goede wijze kan aanbieden. Daarnaast gebruikt de gemeente de informatie die wordt ontvangen in deze marktconsultatie voor het bepalen van de best passende aanbestedingsprocedure. De gemeente hoopt met deze marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van
interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt en de dienstverlening.

De marktconsultatie bestaat uit twee onderdelen, een schriftelijke vragenlijst en een korte demosessie. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen kunnen aanbieders aangeven of ze betrokken willen worden bij een demosessie. Op basis van de schriftelijke reacties zal de gemeente een keuze maken welke aanbieders worden uitgenodigd voor de demosessie. Na de
schriftelijke fase zal contact worden opgenomen met de geïnteresseerde met verdere details over de inhoud en het tijdstip. De demosessies vinden plaats in het gemeentehuis. De duur van de sessie is maximaal anderhalf uur. De gemeente heeft vragen in het bij de marktconsultatiedocumenten opgenomen antwoordformulier geformuleerd. Voor de omvang van uw beantwoording gelden geen beperkingen. U wordt wel gevraagd de vragen SMART te beantwoorden.

Bron: Tenderned dinsdag 8 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278632

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *