Marktconsultatie beveiliging- en alarmcentralediensten – Servicepunt71 – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie beveiliging- en alarmcentralediensten – Servicepunt71

Meldtafels zoals geleverd door Creon. Foto: Creon

De gemeente Leiden is een aanbestedingsplichtige dienst. Dit betekent dat als zij een opdracht wenst te gunnen aan een marktpartij zij hiervoor een aanbestedingsprocedure dient te organiseren. Aangezien de huidige overeenkomst binnenkort afloopt, is gemeente Leiden van plan om in de nabije toekomst de opdracht betreffende beveiliging en alarmcentralediensten met een Europese aanbestedingsprocedure opnieuw in de markt te zetten. Als onderdeel van de voorbereiding is deze marktconsultatie georganiseerd. De scope van deze marktconsultatie betreft beveiliging en alarmcentralediensten. Hieronder verstaat de gemeente Leiden:
• Openings-, brand- en sluitronden;
• Objectbeveiliging;
• Receptiediensten;
• Meldkameraansluiting (abonnement meldkamer);
• Alarmopvolging;
• Mobiele surveillance.

De huidige overeenkomst met betrekking tot beveiliging en alarmcentralediensten loopt binnenkort af. Op dit moment is er een overeenkomst afgesloten met één partij. Bij de aanbestedende dienst worden bovenstaande diensten geleverd op diverse locaties. Een belangrijk deel betreft de dienstverlening op gemeentelijke panden. De afgelopen periode zien we een toename in het openen van vluchtelingenlocaties. Al met al betreft het geheel aan inzet van uren op dit moment rond 14.000 uur op jaarbasis verdeeld over de genoemde subdiensten. Met de arbeidstijdverkorting en loonstijgingen in het vizier en het toenemend personeelstekort in de beveiligingsbranche is het voor aanbestedende dienst noodzakelijk de levering van diensten blijvend te kunnen borgen binnen de hiervoor beschikbare budgetten (en daarmee een verantwoorde besteding van gelden). Aanbestedende dienst acht creativiteit van en samenwerking met haar leverancier randvoorwaardelijk om kritisch te zijn op nut en noodzaak van inzet van (type) beveiligingsdiensten per locatie en waar mogelijk passende alternatieven te (her)overwegen zonder in te boeten op veiligheid.
De uitgangspunten bij de voorgenomen aanbesteding zijn:
• Partnerschap voor een langere termijn;
• Beoogde ingangsdatum betreft 1 juli 2023;
• Gunning van de opdracht circa april 2023;
• Implementatie contract mei – juni 2023;
• Aan de aanbesteding zullen waarschijnlijk de volgende organisaties deelnemen: Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Holland Rijnland.

Deze schriftelijke markconsultatie wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71.  Servicepunt71 wil geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen toetsen:
• op welke wijze de ‘nieuwe situatie’ volgens marktpartijen het best kan worden ingericht;
• welke partijen op deze markt actief zijn en of deze partijen interesse en mogelijkheden hebben om invulling te geven aan de vraagstelling van de betreffende organisaties;
• welke ontwikkelingen en innovaties er hebben plaatsgevonden (of gaan plaatsvinden) en eventueel kunnen worden toegepast bij de betreffende organisaties;
• wat eventuele consequenties zijn voor de marktpartijen van ontwikkelingen voor de dienstverlening;
• welke leerpunten marktpartijen vanuit ervaringen met aanbestedingstrajecten bij andere gemeenten kunnen meegeven.

Aan de hand van de marktconsultatie zal nadere invulling worden gegeven aan de wijze van aanbesteden, de looptijd van de overeenkomst, het programma van eisen en de gunningscriteria.

Bron: Tenderned dinsdag 8 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278634

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *