Marktconsultatie verwerken blusschuim Doetinchem – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie verwerken blusschuim Doetinchem

De opslag van blusschuim in 1300 lekkende IBC containers. Foto: Google Maps

Tot het jaar 2019 werd het bedrijfsterrein gelegen aan de Voltastraat 86 en 86(a) in Doetinchem verhuurd aan Rutgers Milieu BV. Dit bedrijf scheidde het ijzer van brandblussers en sloeg het blusschuim op in. Sinds 2010 werd het blusschuim opgeslagen in IBC-containers op het achterterrein. Lekkage van deze IBC-containers heeft geleid tot verspreiding van PFAS in grond en grondwater. Rutgers Milieu BV is in mei 2020 failliet verklaard. Om verdere verontreiniging van grond en water te voorkomen heeft de gemeente eind 2020 de inhoud van de ca. 1300 IBC-containers overgepompt in 4 grote containers op het terrein (fase I). Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat grond en grondwater ernstig zijn verontreinigd met PFAS en dat er een verspreidingsrisico is. De huidige vier silo’s à 350.000 liter (en 2 containers) met daarin het PFAS-houdend blusschuim staan op de locatie Voltastraat 86a in Doetinchem. Dit in afwachting van de uitkomst van deze aanbesteding. Er zijn van elke silo een aantal monsters genomen die opgeslagen liggen in Doetinchem. Deze kunnen desgewenst door de deelnemer worden geanalyseerd.

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan de voor te nemen aanbesteding voor het verwerken van ca. 1.3 miljoen liter blusschuim. Deze hoeveelheid is opgeslagen in een viertal silo’s met een capaciteit van 350 m3 en 1 container 80 m3 met blusschuim en 1 container van 40 m3 met hemelwater met een zeer lichte concentratie blusschuim. De marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen Europese aanbesteding voor zowel het transporteren en het verwerken van blusschuim (fase II). De bedoeling is om de silo’s en containers zo snel mogelijk van de huidige locaties te verplaatsen (opslag en verwerken op de huidige locatie is daarbij geen optie). De gemeente Doetinchem wenst van partijen te vernemen welke optie qua, financieel, verwerkingstijd en duurzaamheid het beste toegepast kan worden. Fase III, de grondsanering maakt geen onderdeel uit van deze marktconsultatie.

De aanpak van de markconsultatie op hoofdlijnen gaat als volgt:
1. Marktconsultatie voorafgaand aan de Europese aanbesteding om de mogelijkheden en definitieve scope te bepalen;
2. De marktconsultatie bestaat in eerste instantie alleen uit schriftelijke vragen met alle partijen uit de markt die zich hebben aangemeld;
3. Geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de in de documenten opgenomen vragen te beantwoorden. De verkregen informatie uit de marktconsultatie zal door gemeente Doetinchem worden gebruikt daar waar mogelijk en relevant in de voorbereiding van de aanbesteding en in de aanbestedingsstukken zelf;
4. Afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van de vragen is het mogelijk dat een aantal geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd voor een toelichtend gesprek.

Bron: Tenderned vrijdag 17 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233353

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *