Marktconsultatie vervanging wagenpark Veiligheidsregio Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie vervanging wagenpark Veiligheidsregio Flevoland

Foto: Google Streetview

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de Europese aanbesteding ten behoeve van vervanging van het wagenpark van de Veiligheidsregio Flevoland en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRFGV). De VRFGV staat voor het vervangen van het bestaande wagenpark van voertuigen welke geen repressieve taak hebben en dus voornamelijk worden ingezet voor het vervoer van personen. Het gaat daarbij om verschillende soorten voertuigen, waaronder diverse segmenten auto’s (voornamelijk B en C) en kleine en middelgrote bedrijfswagens. De VRFGV hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat. Het doel van onderhavige marktconsultatie is:
1. Het verkrijgen van inzicht in de marktpartijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de aanbesteding;
2. Het verkennen van de mogelijkheden die de markt biedt om in de behoefte op het gebied van vervanging van het wagenpark te voorzien.
3. Voorkomen dat er onnodige eisen worden geformuleerd waar marktpartijen niet aan kunnen voldoen en/of eisen worden geformuleerd die een doelmatige oplossing in de weg staan.
4. Het verkrijgen van inzicht om de vervoersbehoefte van de VRFGV zo duurzaam en optimaal mogelijk in te vullen.

De marktconsultatie vindt schriftelijk plaats. Alle geïnteresseerde marktpartijen worden geheel vrijblijvend uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie en de door de VRFGV gestelde vragen te beantwoorden. Ten behoeve van de analyse en de verwerking van de antwoorden worden marktpartijen gevraagd om de vragen in het Excel-bestand ( bij de consultatiedocumenten) te beantwoorden. Het ingevulde Excelbestand kan vervolgens via een bericht in Tenderned met de VRFGV worden gedeeld. De VRFGV behoudt zich het recht voor om één of meerdere marktpartijen vrijblijvend uit te nodigen
voor een mondelinge toelichting en/of presentatie naar aanleiding van hun deelname aan de marktconsultatie en de door hen gegeven antwoorden.

De regio Gooi en Vechtstreek heeft twaalf locaties en regio Flevoland heeft vijftien, binnenkort zestien locaties.
Het wagenpark van de VRFGV bestaat op dit moment voornamelijk uit voertuigen welke op fossiele brandstoffen rijden. Deze voertuigen zijn eigendom van de VRFGV en bestaan uit de volgende voertuigen:
38 personenauto’s (zoals Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Ford Fiesta etc.)
23 bedrijfswagens (zoals Mercedes Citan, Mercedes Vito, Volkswagen Caddy, Volkswagen Transporter etc.)
De huidige voertuigen zullen niet op één moment worden vervangen, maar geleidelijk aan, gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst. De verwachting daarbij is dat ongeveer hetzelfde aantal voertuigen terugkomt, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Daarnaast zou de samenstelling (personenauto’s vs. bedrijfswagens) kunnen wijzigen.

Bron: Tenderned dinsdag 2 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321677

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *