Marktconsultatie accountantsdiensten gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie accountantsdiensten gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

Gemeente Zevenaar, de twee gemeenschappelijke regelingen waarvoor de gemeente Zevenaar de administratie voert te weten, het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg en de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst de Liemers (RDL) (opdrachtgever) nodigen u uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te betrekken om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen voor de aan te besteden opdracht, op het gebied van inhoud, proces en markt. Hierbij wil opdrachtgever informatie inwinnen ten einde de meest ideale oplossing aan te besteden en te komen tot:
• Een doelmatige aanbestedingsstrategie en –procedure.
• Een adequate opdrachtomschrijving.
• De innovatieve ideeën/zienswijzen van de markt.
• De te hanteren gunningscriteria.
• De te stellen randvoorwaarden.
De marktconsultatie dient opdrachtgever vertrouwen te bieden in de haalbaarheid van de aan te besteden oplossing en in het vermogen van de (deelnemende) marktpartijen om deze oplossing te kunnen realiseren. De marktconsultatie kan daarnaast informatie geven over de visie van hun dienstverlening en de diensten die marktpartijen de gemeente kunnen leveren. Daarnaast kan het de opdrachtgever nieuwe inzichten verschaffen.

Opdrachtgever heeft momenteel een lopende overeenkomst met Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten. Voor het boekjaar 2024 t/m 2028 is de gemeente van plan om een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Eventueel kan de overeenkomst voor een periode langer dan vier jaar worden afgesloten. De opdrachtgever is op zoek naar een all-in dienstverlener. Dit betekent dat opdrachtgever de verwachting heeft dat de opgegeven kosten en tarieven volledig dekkend zijn voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over de bij deze consultatie te volgen procedure is helaas niet veel bekend.

Bron: Tenderned vrijdag 29 december 2023

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *