Marktconsultatie toegangsbeheer gemeente Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie toegangsbeheer gemeente Nijmegen

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Nijmegen wil via een marktconsultatie graag een beeld krijgen van de ontwikkelingen, mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico’s die de markt te bieden heeft op het gebied van toegangsbeheer. Het doel van deze marktconsultatie is het zicht krijgen op de leveranciers die in staat zijn met de reeds aanwezige hardware een toekomstbestendig toegangsbeheersysteem te leveren. De voorkeur gaat daarbij uit naar een oplossing die als cloud-dienst kan worden afgenomen en waar naast het beheer over het toegangssysteem ook koppelingen gelegd kunnen worden met andere systemen zoals bijvoorbeeld het track & trace-systeem voor poolauto’s en de multifunctionele printers. Momenteel is nog niet duidelijk of er een aanbestedingstraject zal worden opgestart. Het bestaande toegangssysteem waarop deze marktconsultatie betrekking heeft is, in gebruik op zeven verschillende locaties verspreid over de stad.

Het betreft een schriftelijke marktconsultatie. Nijmegen zou het erg waarderen als u  uw antwoorden zou willen sturen op deze
vragen. De vragen vindt u in de bijlage bij de marktconsultatiedocumenten. Indien de antwoorden hier aanleiding toe geven nodigen wij een aantal partijen uit voor een marktconsultatiegesprek. Op basis van het aantal reacties op de schriftelijke marktconsultatie wordt dan een selectie gemaakt van partijen voor de mondelinge marktconsultatie. Voor de selectie wordt, daar waar mogelijk, een afspiegeling van de markt nagebootst. Wij behouden ons het recht voor om de mondelinge
marktconsultatie over te slaan indien de schriftelijke beantwoording voldoende blijkt te zijn.
Nijmegen waardeert het als u gemotiveerd antwoord wil geven op de vragen. Dit is mogelijk door het uploaden van een Word of
PDF bestand met daarin uw antwoorden.

Wij van aanbestedingsnieuws hebben ook even naar de vragen ( zestien in getal ) en omdat het vakantie is plaatsen we ze allemaal:

1. Gemeente Nijmegen streeft naar de hoogste beveiliging van zowel haar software als gebouwen. Hoe kijkt
u hier naar en wat is uw visie op de gevraagde veiligheidssystemen en ontwikkelingen in de toekomst
voor wat betreft toegangsbeheer voor gebouwen? Waarop is uw oplossing hierin onderscheidend ten
opzichte van de concurrentie?
2. Welke technische ontwikkelingen ziet u voor de komende jaren die toepasbaar zijn voor het
toegangssysteem van Gemeente Nijmegen?
3. Welke informatie is relevant als u Gemeente Nijmegen een aanbieding wilt doen? Welke informatie
dienen wij in een aanbesteding te verstrekken aan inschrijvers om een goede inschrijving te kunnen
doen?
4. Gemeente Nijmegen hanteert de inkoopvoorwaarden opgenomen in de Gibit 2020. Hoe staat u hier
tegenover?
5. Gemeente Nijmegen wil een contract afsluiten voor de duur van 4 jaar initieel en daarna 6x 1 jaar
verlenging. Wat vindt u hiervan?
6. Op welke wijze kan Gemeente Nijmegen het beste de prijs uitvragen voor het af te sluiten contract en is
de uitvraag nog te verbijzonderen? Uit welke componenten is deze prijs opgebouwd? Hoe dienen wij het
prijzenblad op te bouwen?
7. Gemeente Nijmegen hanteert een aantal standaard IT – eisen (zie bijlage 2). Kunt u hiermee akkoord gaan
en zo nee op welke onderdelen onderbouwd, niet?
8. Zijn er in de branche (standaard) keurmerken, welke zijn handig/wenselijk/noodzakelijk om uit te vragen
en wat voegt een keurmerk toe aan zekerheid?
9. Welke typen identifiers ondersteunt uw oplossing, denk aan bijvoorbeeld hardware sleutels, mobiele
app, NFC, etc.?
10. Wat kan voor u een afweging zijn om niet in te schrijven of welke punten moet Gemeente Nijmegen
absoluut niet uitvragen?
11. Op welk type architectuur en dienstverlening is uw oplossing gebaseerd?
12. Zijn er nog andere aandachtspunten, risico’s of suggesties die nog niet uitgevraagd zijn in bovenstaande
vragen?
13. Wat zijn uw ervaringen met de gewenste integraties en koppelingen? Wat is een reële implementatie tijd
voor uw oplossing?
14. Wat mag gemeente Nijmegen verwachten ten aanzien van compatibiliteit van koppelingen met andere
systemen na toekomstige updates?
15. Hoe is de data over bijvoorbeeld openen en sluiten beschikbaar voor gemeente Nijmegen t.b.v. audits en
management informatie?
16. Bent u in staat eventueel ook extra benodigde hardware te leveren wanneer dit door bijvoorbeeld in
gebruik nemen van een nieuw pand noodzakelijk blijkt? Denk aan paslezers, sloten, netwerkcontrollers
e.d.

Bron: Tenderned donderdag 10 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307134

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 augustus 2023

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *