Marktconsultatie support servers en storage – Fontys Hogescholen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie support servers en storage – Fontys Hogescholen

Laatst geupdate op november 17, 2022 door redactie

Zoals de laatste maanden gebruikelijk heeft Aanbestedingsnieuws op dinsdag wat meer aandacht voor marktconsultaties. Door de achtenveertig uur verschuiving door TED zijn er op dinsdag slechts de op zondag geplaatste aankondigingen, en dat houdt niet over. Vandaag twaalf aankondigingen waarvan elf vroegtijdige beëindigingen en een aankondiging van een opdracht bij Mercell waar helaas niet veel nieuws uit te putten is.  Gelukkig zijn er de laatste dagen wel consultaties waaronder deze van de Fontys Hogescholen.

Fontys Hogeschool heeft in 2017 door middel van het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure een overeenkomst afgesloten voor:
• Het leveren van nieuwe hardware.
• Het in support nemen van de bestaande en nieuwe hardware.
• Het op verzoek kunnen leveren van beheer- en systeemsoftware t.b.v. de server- en storage omgeving.
Het huidige contract eindigt op 30 april 2023, hetgeen aanleiding is voor deze nieuwe aanbesteding.  Deze schriftelijke marktconsultatie heeft als doel het voorleggen van een aantal vragen aan de markt teneinde een bij de markt passend aanbestedingsdocument op te stellen.

Dienst IT van Fontys  is afgelopen jaren overgestapt van on-premise datacenters naar een cloud datacenter (MS
Azure/Surf Cumulus) en heeft voor de centrale IT-dienstverlening twee on-premise datacenters actief. Eind 2022 wordt de hardware van deze twee on-premise datacenters vervangen en geschaald op hun hybride functionaliteit. Concreet betekent dit dat er zeer beperkt on-premise hardware (servers, storage en gerelateerde software) blijft staan. Dit is enkel nog noodzakelijk voor de functionaliteiten waar geen cloud oplossing mogelijk is of waar het continuïteitsrisico (bijv. inloggen) groot is. Beide onpremise datacenters bevinden zich in Eindhoven. Op dit moment beschikt Dienst IT ook nog over een legacy omgeving t.b.v. o.a. Skype en Citrix (mijn online werkplek). Fontys heeft het voornemen om de support hierop niet mee te nemen in de opdracht aangezien dit support in 2023 wordt uitgefaseerd.

Fontys heeft het voornemen om het support of haar servers en storage omgeving (en gerelateerde software) in de markt te zetten. Het leveren van nieuwe hardware valt dan ook niet binnen de opdracht. Doel van deze marktconsultatie is o.a.:
– het peilen van interesse van de markt in deze opdracht.
– het peilen van bekendheid met het Juridisch Normenkader/de HO normenkaders
– informatie vergaren over de wijze waarop duurzaamheid en circulariteit kunnen worden meegenomen in deze opdracht.

De zes vragen die Fontys heeft kunt u beantwoorden door deze antwoorden op te nemen in het bij de consultatie gevoegde antwoordmodel. Het aantal pagina’s is niet formeel gelimiteerd: wij vragen u omwille van efficiency wel zoveel mogelijk te
beperken tot concrete informatie, waarbij de antwoorden onderbouwd zijn (SMART).

Bron: Tenderned maandag 14 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279207

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *