Marktconsultatie audiovisuele middelen – Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie audiovisuele middelen – Amsterdam

Foto: pixabay.com

Het Facilitair Bureau van de gemeente Amsterdam heeft de doelstelling de gehele gemeentelijke organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk te laten werken. Als gevolg van hybride werken en hybride vergaderen is de behoefte aan audiovisuele middelen zeer groot. Het Facilitair Bureau is daarom de afgelopen jaren al hard aan de slag geweest met het inrichten van
vergaderruimtes met hybride middelen. De ambitie is om de komende jaren het hybride vergaderen verder uit te breiden binnen de gemeentelijke organisatie. Om het hybride werken en hybride vergaderen mogelijk te maken binnen de gemeente Amsterdam is het nodig om audiovisuele middelen in te kunnen kopen. Recent heeft de ADW leverancier aangegeven dat naast het leveren van hardware voor de dienst ADW, het leveren van hardware voor de hybride vergaderzalen niet binnen de scope van de overeenkomst ADW valt. Daarom moet een aparte Europese aanbesteding worden gestart voor de aanschaf hiervan.
Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of er binnen de gemeentelijke organisatie ook nog andere behoeften zijn op het gebied van audiovisuele middelen, zoals bijvoorbeeld een studio of narrowcasting.

De gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen ten behoeve van audiovisuele middelen. Dit heeft te maken met het feit dat de scope van de aanbesteding uit vele categorieën bestaat. Het bepalen van een eventuele en juiste perceelindeling is lastig zonder de expertise van de markt hierbij te vragen. Vanwege deze reden wil de gemeente in ieder geval  een aantal vragen aan de markt te stellen door middel van het publiceren van een marktconsultatie.

Scope Europese aanbesteding
Aanschaf hardware (& software)
 Beeldscherm, diverse maten en specificaties waaronder smart, touch en interactieve
(hybride vergaderruimten), presentatieapparatuur
 Luidspreker*
 Microfoon*
 Camera*
 *of all-in-one apparatuur
 Sprekersposten
 Beamer
 Projectiescherm
 Besturingssysteem, waaronder
 Audioversterking zoals bijv. een ringleiding voor slechthorenden
 Bedieningspaneel
 Bekabeling
 Trolley’s en bevestigingsmateriaal (ook de mogelijkheid tot bevestiging onder de tafel ipv dwars door de tafel heen)
 AV-kasten, racks, consoles
 AV-toebehoren en accessoires
 Software (monitoring en overig)
Deze lijst is niet limitatief, maar indicatief.

Verder wil de gemeente technische ondersteuning bij storingen van de bestaande en nieuwe apparatuur. Onderhoud en reparaties als gevolg van technische storingen en/of uitval van apparatuur. Preventief onderhoud t.b.v. levensduurverlenging.
Deze verwachte uitgave is geraamd op een investering van circa €1.000.000,- per jaar, bestaande uit:
 Advies
 Aanschaf, levering, installatie hardware en evt. software
 Support
 Onderhoud (preventief en correctief)
 Beheer/assetmanagement

Aan de deelnemers van de marktconsultatie wordt gevraagd de vragen te beantwoorden en het ingevulde antwoorddocument te versturen via de berichtenmodule van Tenderned. Na afloop van de marktconsultatie maakt de gemeente Amsterdam een eindverslag van fase 1 dat op Tenderned zal worden gepubliceerd. Het eindverslag van fase 1 wordt geanonimiseerd en bevat een weergave van de verkregen informatie en inzichten op hoofdlijnen. Het eindverslag zal uit oogpunt van transparantie voor iedereen via Tenderned beschikbaar zijn. U kunt uiterlijk tot vrijdag 2 december 2022 10:00 uur uw antwoorden via de berichtenmodule van Tenderned versturen. Er is geen uitleg gegeven over de inhoud van fase 1 en of er meerdere fasen zijn, het popte ineens op in het document.

Bron: Tenderned maandag 14 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279104

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *