Marktconsultatie sporthal/sportzaal Bredius Muiden – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie sporthal/sportzaal Bredius Muiden

Ter voorbereiding op de aanbesteding van de sporthal/sportzaal heeft de gemeente Gooise Meren de behoefte om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop en de mate waarin de markt de doelen kan realiseren die de gemeente gesteld heeft. Dit inzicht wil de gemeente verkrijgen door middel van kennisuitwisseling in een marktconsultatie. Deze consultatie zal vervolgens worden gebruikt om de definitieve uitvraag te bepalen.

De gemeente stelt momenteel een sporttechnisch PvE voor de sporthal/sportzaal op en een stedenbouwkundig plan voor de Bredius.
De sporthal/sportzaal bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  • Algemene ruimten in sportaccommodatie
  • Horecavoorzieningen in sportaccommodatie (ontmoetingsruimte, keuken, vergaderruimte etc.)
  • Sportruimten (wedstrijdruimte , opdeling in tweeën of drieën d.m.v. (1 of 2) akoestische scheidingswand
  • Sport gerelateerde nevenruimten (toestellenberging, toeschouwersruimte, kleed- en wasruimten etc.)
  • Ondersteunende nevenruimten (bergingen en opslagruimten) van buiten toegankelijk

Deze marktconsultatie vindt plaats in de vorm van een schriftelijke vragenronde. De deelnemers wordt gevraagd om hun visie te geven op de mogelijkheden, en specifieker op de contract- en aanbestedingswijze. Na de schriftelijke ronde kunnen partijen worden uitgenodigd voor een individueel gesprek. Deelnemen aan de marktconsultatie kan door uiterlijk 8 november 2019.

De antwoorden van de deelnemers worden gebruikt bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Er wordt een beknopt verslag gemaakt van de belangrijkste conclusies. Dit verslag wordt aan de deelnemers van de marktconsultatie teruggekoppeld via een publicatie op
TenderNed. Daarmee is het verslag ook openbaar toegankelijk. De verslagen worden zodanig opgesteld, dat niet herleidbaar is van welke partij informatie afkomstig is. Vertrouwelijk verstrekte informatie wordt alleen intern gebruikt en niet openbaar gemaakt.
Deze marktconsultatie zal naar alle waarschijnlijkheid gevolgd worden door een aanbesteding. Als dit een openbare aanbesteding betreft, wordt deze ook via TenderNed gepubliceerd.

Bron: Tenderned 18 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178282

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *