Onderhoud elektrotechnische installaties sportaccommodaties Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud elektrotechnische installaties sportaccommodaties Den Haag

Foto: Pexels.com

De afdeling Bouw, Onderhoud en Techniek van de dienst OCW van de gemeente Den Haag wenst een opdracht te verstrekken voor het preventief en correctief onderhoud en storingsdienst van de elektrotechnische installaties van de 20 sportaccommodaties van de gemeente Den Haag. De binnensportaccommodaties van de gemeente Den Haag vallen onder de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) sector Sport, productgroep Sportvoorzieningen.
In totaal heeft de gemeente Den Haag 20 binnensportaccommodaties, te weten:

  • 4 zwembaden;
  • 13 sporthallen;
  • 3 gecombineerde panden (zwembad & sporthal).

De scope van de opdracht is onder te verdelen in de onderstaande soorten van dienstverlening:
1. Preventief onderhoud (waaronder inspecties, keuringen (NEN 1010 en 3140), preventief onderhoud (groot en klein), onderhoud aan verlichting, schakelmateriaal, regelkasten, brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie en de beschikbaarheidsdienst).
2. Correctief onderhoud. Deze diensten zullen afgenomen worden conform hetgeen hierover overeenkomst en het programma van eisen is opgenomen tot een maximum bedrag van €400.000,– voor de duur van de overeenkomst.

Er wordt een overeenkomst aangegaan met één  opdrachtnemer. De overeenkomst wordt aangegaan van 2 januari 2020 t/m 31 december 2020, met een aan de opdrachtgever toekomende eenzijdige optie tot verlenging van maximaal twee maal twee jaar. De opdrachtgever kiest voor deze contractduur omdat een kortere duur inefficiënt en ondoelmatig acht. Het onderhoud aan de elektrotechnische installatie van elke accommodatie luistert zeer nauw. Om elke elektrotechnische installatie optimaal in te stellen, te beheren en ingesteld te houden is veel kennis en ervaring van elk individueel onderdeel nodig. De leercurve om het gedrag van elke installatie te doorgronden beslaat een tijdspanne van één jaar.

Vervangingsprojecten van elektrotechnische installaties vallen niet binnen de scope van de onderhavige opdracht. In voorkomende gevallen zullen deze opdrachten uitgevraagd en gegund worden conform het fingerende inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente waarbij het de
intentie is om de opdrachtnemer van de onderhavige opdracht in voorkomende gevallen te vragen om mee te dingen naar dergelijke opdrachten.

Bron: Tenderned 18 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178278

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *