Herinrichting N270 Limburg – aanbesteding in oktober ’22 – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting N270 Limburg – aanbesteding in oktober ’22

Foto: © Provincie Limburg

De provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 en aansluitende wegen deels opnieuw inrichten. Dit doen de provincie en Venray  om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren. Provincie en gemeente willen verschillende kruisingen verbeteren en de weg laten voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam en veilig verkeer van kennisplatform CROW. Ook wordt een oplossing gezocht voor het landbouwverkeer. Daarnaast is er de zorg voor een goede verbinding voor fietsers. Bij dit alles wordt rekening gehouden met de verwachting dat er extra verkeer op de N270 komt door de havenontwikkeling in Wanssum en door ontwikkelingen in Venray. Bij het verbeteren van de N270 tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum pakken de twee de volgende knelpunten aan:

  • kruising N270 – Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein ‘De Brier’
  • landbouwroute oost-west
  • kruising N270 – A73
  • kruising N270 – ‘De Blakt’
  • N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum – station Venray
  • N270 tussenliggende wegvak aan de oostzijde van de A73

Volgens de planning starten provincie en gemeente in oktober 2022 met de aanbesteding van de werkzaamheden. Als voorbereiding daarop maken ze tot en met september van dit jaar alle contractstukken die nodig zijn. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ondersteunt de Provincie hierbij. Omdat er geen beroepen zijn ingediend tegen het bestemmingsplan N270 Via Venray, kan in maart 2023 een aannemer bekend zijn. Daarna komt de voorbereidingsperiode, waarin het ontwerp verder zal worden uitgewerkt en gedeeld met belanghebbenden. In de loop van 2023 kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Als voorbereiding op de werkzaamheden aan de N270 wordt halverwege 2022 alvast een leiding van de Gasunie verlegd.

Er is een projectatlas gemaakt, waarin u de huidige en nieuwe situatie kunt bekijken met behulp van luchtfoto’s. U vindt de projectatlas via limburg.projectatlas.app/via-venray/page/home

Bron: Provincie Limburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *