Busvervoer Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse – Onderwijsgroep Galilei – Aanbestedingsnieuws

Busvervoer Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse – Onderwijsgroep Galilei

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

©ZAZ

Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse aan 4700 leerlingen. In de huidige situatie wordt het busvervoer voor Stichting Onderwijsgroep Galilei door meerdere partijen uitgevoerd. Onderwijsgroep Galilei heeft besloten om het busvervoer Europees aan te besteden en onder te brengen bij één partij. De nieuwe overeenkomst moet per 1 augustus 2023 ingaan. De Opdracht betreft het uitvoeren van het busvervoer voor de scholen van Onderwijsgroep Galilei.
Binnen de scope van deze opdracht vallen:
• Dagritten
• Breng- en/of haalritten
• Inkopen van toegangstickets
Buiten de scope van deze opdracht vallen:
• Meerdaagse reizen
• Taxivervoer
• Pakketreizen

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden.
Startdatum: 1 augustus 2023
Einddatum: 31 juli 2026
Optiejaren: eenmaal één jaar
Het optiejaar wordt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd.
In de maanden augustus t/m oktober 2023 kunnen er nog ritten, die reeds geboekt zijn of gedurende het aanbestedingstraject geboekt worden, door de huidige vervoerders uitgevoerd worden. Deze periode wordt gezien als een overgangsfase. Vanaf november 2023 moeten alle ritten door de nieuwe vervoerders uitgevoerd worden. In de periode na gunning van de opdracht en voor ingangsdatum van de overeenkomst kunnen er al wel ritten geboekt worden bij de nieuwe ververvoerder voor de periode augustus t/m oktober 2023.

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”

Bron: Tenderned woensdag 1 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287110

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *