Marktconsultatie rijksbrede aanbesteding facilitair drukwerk 2021 – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie rijksbrede aanbesteding facilitair drukwerk 2021

Foto: www.Pixabay.com/diane290

Voor de facilitaire dienstverlening voor de Rijksoverheid is de ambitie uitgesproken dat in 2020 een landelijk netwerk van facilitaire dienstverleners bestaat, bestaande uit vier concerndienstverleners (CDV’s). Binnen dit netwerk worden alle Rijkskantoren gefaciliteerd, waarbij per kantoor één dienstverlener de gefaciliteerde Rijkswerkplek verzorgd. Ook als er meerdere (Rijks)organisaties in één kantoor gehuisvest zijn.
Er zijn vier CDV’s:

 • Facilitair Management Haaglanden (FMH);
 • CDV Rijkswaterstaat (CDV RWS);
 • Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (BCFD);
 • Dienst Justitiële Inrichting Facilitair (DJI).

In de aanbesteding nemen alle vier de CDV’s deel.

De aanbesteding Facilitair drukwerk en aanverwante dienstverlening, zoals
(Rijks)Briefpapier, Enveloppen en Kettingformulieren bestaat uit de volgende te leveren productencategorieën:

 • Handelsdrukwerk
 • Etiketten
 • Visitekaartjes
 • Dossieromslagen
 • Briefpapier
 • Enveloppen
 • (Ketting)Formulieren
 • Acceptgiro’s
 • Logopapier
 • Naambordjes
 • Naambadges
 • ‘met vriendelijke groet’ kaartjes
 • Visitekaartjes

De aanverwante dienstverlening betreft franco levering van de producten, opmaak/ontwerp van producten en omzetting van ontwerp naar afdrukbaar format en het faciliteren van en/of aansluiten op een bestelomgeving van deelnemer.

De beoogde inkoopprocedure heeft als doel om tot een rijksbrede raamovereenkomst te komen met één leverancier per perceel voor de levering van bovengenoemde producten voor de periode van vier jaar plus twee keer twee optiejaren. Daarbij dient per deelnemer een nadere overeenkomst met de leverancier gesloten te worden voor de levering van producten. Het inkoopresultaat betreft het tegen marktconforme prijzen leveren van de artikelen zoals omschreven met de daarbij behorende dienstverlening. De producten en dienstverlening dienen te voldoen aan de door deelnemers gestelde eisen.
De uitgangspunten van de beoogde aanbesteding zijn:

 • Kwalitatief acceptabele producten die geschikt zijn voor de daartoe bestemde doeleinden;
 • Gebruiksvriendelijke bestelomgeving voor alle artikelen maar specifiek ook de visitekaartjes;
 • Herleidbare marktconforme prijzen;
 • Continuïteit, leverbetrouwbaarheid en betrouwbare kwaliteit van de te leveren producten; en
 • Producten die op een zo duurzaam mogelijke manier zijn gemaakt en geleverd.

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten.
RWS ( De komende aanbesteding valt onder de categorie Papier en drukwerk welke is belegd bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD)) benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. RWS zal met het oog op transparantie een verslag, met de hoogtepunten van deze marktconsultatie, bij de beoogde aanbesteding mee publiceren. RWS kan naar aanleiding van de marktconsultatie contact opnemen met een marktpartij om naar aanleiding van de reactie op de marktconsultatie verduidelijkende vragen te stellen.
Deze marktconsultatie richt zich tot marktpartijen die ervaring hebben met de levering van Facilitair drukwerk zoals in dit document beschreven en die geïnteresseerd
zijn om in te schrijven op de aanbesteding.

In bijlage 2 bij het marktconsultatiedocument is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot 12 november 2020.  Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie via de berichten module van Tenderned.

Bron: Tenderned 23 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209485

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *