Kadaster wil ledverlichting Metrum (Amersfoort) en De Brug (Apeldoorn) – Aanbestedingsnieuws

Kadaster wil ledverlichting Metrum (Amersfoort) en De Brug (Apeldoorn)

De verlichtingsarmaturen in twee gebouwen van het Kadaster zijn aan het einde van hun technische levensduur gekomen. Het Kadaster wil daarom de installaties laten vervangen door duurzame verlichting. Daarbij is als doel gesteld de kosten te verlagen van het energie gebruik en het onderhoud. Het betreft de volgende twee locaties van het Kadaster:  Metrum Amersfoort in de Mr. E.N. van Kleffensstraat 8 met 189 vaste gebruikers en De Brug Apeldoorn aan de Laan van Westenenk 701 met 550 vaste gebruikers.  De vervanging dient in beide gebouwen uiterlijk aan het begin van het tweede kwartaal 2021 te starten. De definitieve startdatum wordt in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen. Beide projecten dienen uiterlijk in november 2021 afgerond en opgeleverd te worden. Bij deze aanbesteding zijn twee technische omschrijvingen bijgevoegd. Hierin staan per gebouw de eisen en voorwaarden waaraan de uitvoering van de opdracht dient te voldoen.

Het Kadaster heeft onderhavige opdracht niet in percelen opgesplitst. Dit, omdat het toegestaan wordt dat beide projecten achter elkaar uitgevoerd worden en dat het Kadaster van mening is dat de markt niet onnodig wordt beperkt door het in een perceel uitvragen van het uitvoeren van de opdracht op beide locaties. De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese openbare procedure. De Europese openbare procedure houdt in dat de kwalificatie en gunning in één fase plaatsvindt, zij het dat er binnen deze procedure wel sprake is van verschillende verrichtingen (toetsen op het niet van toepassing zijn van uitsluitingsgronden, het voldoen aan de minimum geschiktheidseisen en het beoordelen van de inschrijving

Indien de Inschrijver van mening is dat er voor onderdelen in deze offerteaanvraag verbeteringen en/of alternatieven mogelijk zijn, dan is het van belang dat de inschrijver dit bij de vragenronde aan de orde stelt. Het Kadaster zal vervolgens bepalen of deze verbeteringen/alternatieven acceptabel zijn.

Het Kadaster biedt de mogelijkheid aan inschrijvers om de locaties te bezichtigen. De schouw zal plaatsvinden op woensdag 4 november om 10:00 uur op de locatie De Brug in Apeldoorn en dezelfde dag om 13:00 uur op de locatie in Arnhem. De schouw duurt maximaal 1,5 uur per locatie. Bij een groot aantal geïnteresseerden voor het schouwen van de locaties zal er ook een schouwmogelijkheid (met dezelfde tijden) op donderdag worden georganiseerd. Indeling geschiedt in dat geval willekeurig door het Kadaster.
Potentiële Inschrijvers hebben de mogelijkheid om met maximaal twee personen de locaties van opdrachtgever te bezoeken om zo een goed beeld te krijgen van de uit te voeren werkzaamheden. Voor deelname aan de schouwronde dient u zich uiterlijk maandag 2 november 2020 aan te melden via de berichtenservice van Negometrix Portal,(AN: Tenderned)  onder vermelding van naam, functie en contactgegevens. Deze
personen dienen zich bij aankomst te kunnen legitimeren.
Tijdens de schouwronde mogen geen vragen worden gesteld maar wel mag beeldmateriaal gemaakt worden van de installaties. 

De Opdracht zal worden gegund aan de voor het Kadaster Economisch Meest Voordelige Inschrijving, aan de hand van de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).

Bron: Tenderned 23 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209493

Bron: Tenderned 26 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209572

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *