Marktconsultatie reconstructie N233 Rondweg-oost Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie reconstructie N233 Rondweg-oost Veenendaal

N233. Foto: Google Streetview

De Rondweg-oost vormt een knelpunt voor de doorstroming op de N233. Dit heeft negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio als ook voor de verkeersveiligheid op de N233. Tevens wordt met de verbreding een nieuwe aansluiting op de in ontwikkeling zijnde woonwijk Groenpoort mogelijk gemaakt. Onderdeel van het project is het realiseren van energieopwekkende maatregelen waaronder zonnepanelen op grondwallen, zonnecollectoren in geluidsschermen en warmteopwekking door middel van warmtecollectoren in asfalt. De provincie Utrecht heeft het voornemen in 2022 twee aanbestedingen te starten. Eén niet-openbare Europese aanbesteding met als doel het contracteren van een aannemer die de reconstructie van de N233 uitvoert. En één openbare Europese aanbesteding met als doel het contracteren van een aannemer die warmteopwekking in asfalt kan ontwerpen en realiseren. Er dient nog een bestuurlijk besluit genomen te worden over het
opnemen van de energieopwekkende maatregelen. De contracten worden voorbereid als bouwteam-UAV-GC contract. Er is gekozen om de werkzaamheden die direct samenhangen met verhardingen in één opdracht op de markt te zetten. Werkzaamheden onlosmakelijk verbonden met de verhardingswerkzaamheden, waaronder de kunstwerken, de verdiepte ligging en de installaties en meubilair. Door het clusteren van de werkzaamheden wordt de hinder voor weggebruikers en omgeving zo veel mogelijk beperkt. De warmtecollectoren worden los aanbesteed omdat de benodigde kerncompetenties wezenlijk anders zijn. Op deze wijze wordt niet onrechtmatig geclusterd. 

Het doel van deze marktconsultatie is voor de provincie Utrecht om te toetsen in hoeverre de uitgangspunten uit de inkoopstrategie aansluiten op de mogelijkheden van de markt. Daarnaast wil opdrachtgever technische risico’s bespreken en aandachtspunten voor de provincie Utrecht ophalen. Met de aanbesteding beoogt de provincie Utrecht twee partijen te contracteren om gezamenlijk in bouwteam beter, sneller, efficiënter en minder risicovol het ontwerp te vervolmaken.
De marktconsultatie bestaat uit een vragenlijst en een individueel gesprek. De provincie vraagt u om de vragenlijst uiterlijk 27 januari ingevuld te mailen naar inkoop@provincie-utrecht.nl.  Tijdens de gesprekken krijgt u de gelegenheid uw antwoorden toe te lichten en de opdrachtgever om verduidelijkende vragen te stellen in de vorm van (online) individuele gesprekken van circa twee uur. Op deze wijze borgt de opdrachtgever dat informatie in het kader van commercieel belang tussen de geïnteresseerde marktpartij en de opdrachtgever blijft.

De individuele gesprekken vinden plaats op:
• Dinsdag 15 februari tussen 09.00 – 13.00
• Woensdag 16 februari tussen 13.00 – 17.00
• Maandag 21 februari tussen 13.30 – 16.30
In de vragenlijst kunt u aangeven welk van de genoemde momenten u beschikbaar bent voor een consultatiegesprek. Wij vragen u drie opties aan te geven.

Bron: Tenderned vrijdag 24 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247790

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *