Marktconsultatie mediaproductie 2023 e.v. – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie mediaproductie 2023 e.v.

De provincie Noord-Holland nodigt uw organisatie uit voor deelname aan de voorliggende marktconsultatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de voorbereidingsfase van de aanbesteding Mediaservices, Repro en de Decentrale scan- en printinfrastructuur. Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding van het offerte verzoek dat volgt in de loop van 2022. De marktconsultatie heeft als doel om vast te stellen of outsourcing van de diensten op vergelijkbare wijze en condities als in de huidige situatie mogelijk is, of dat een paar aanpassingen nodig zijn. Met de marktconsultatie wordt beoogd om tot een uitvraag te komen, die voldoende realistisch is om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de markt. De Provincie wint graag uw opinie en advies in of er ten aanzien van de onderstaande onderwerpen voor onze opdracht relevante ontwikkelingen zijn:
– Toenemende behoefte aan digitale en interactieve communicatiemiddelen;
– Effect van de digitalisering van documentprocessen en het gewoon worden van de papierarme kantooromgeving;
– Het hybride werken als blijvend effect van het thuiswerken;
– Nieuwe oplossingen die in de markt toegepast worden.

De marktconsultatie start met een schriftelijke ronde in de vorm van een vragenlijst. Wij verzoeken u om het invulformulier vragenlijst uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022 via het platform TenderNed in te dienen. De door u ingevulde vragenlijst kunt u als een bijlage bij een bericht uploaden (gebruik a.u.b. formats ms office en/of gescand in .pdf). Optioneel: na de schriftelijke vragenronde kan de provincie besluiten om aanvullend een mondelinge ronde te organiseren met één of meer deelnemers aan de schriftelijke ronde. Doel van de mondelinge ronde is om een geadviseerde keuze op een of meer onderwerpen nader toe
te lichten. Onder voorbehoud is dinsdag 25 januari 2022 gereserveerd voor deze gesprekken. De gesprekken vinden plaats via Teams en duren ongeveer dertig minuten.

Bron: Tenderned zaterdag 25 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247998

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *